Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: navibol trong 11:39:47 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14831Tiêu đề: Tính công cuả lực cản tác dụng lên con lắc đơn
Gửi bởi: navibol trong 11:39:47 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
Một con lắc đơn dao động với chu kỳ T=2s. Để duy trì dao động của nó, người ta dùng 1 hệ cơ học có hiệu suất 20% và công suất 4mW. Công cuả lực cản tác dụng lên con lắc khi vật đi từ vị trí biên về cân bằng là:
A. -0,4mJ
B. 0,4mJ
C. 0,8mJ
D. -0,8mJ