Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phuc_tran7693 trong 10:07:29 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14821Tiêu đề: Bai tập sóng cơ- ánh sáng
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 10:07:29 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
1/ Sóng ngang truyền trên một dây đàn hồi rất dài, tại thời điểm bằng nửa chu kì, một điểm nằm cách nguồn sóng một khoảng bằng 1/3 bước sóng có li độ bằng 5cm. biên độ sóng có giá trị?

2/ Sóng truyền trong một môi trường đàn hồi làm cho các phần tử môi trường dao động theo phương trình u= Acos([tex]\pi[/tex]t/3+[tex]\varphi[/tex])cm. Độ lệch pha của dao động tại một điểm cách nhau khoảng thời gian 1s là?

3/ Lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC, chiếu chùm sáng trắng hẹp đến mặt bên AB. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím và đỏ là [tex]\sqrt{3}[/tex] và [tex]\sqrt{2}[/tex]. Góc tới phải thỏa điều kiện nào thì không có tia sáng đơn sắc nào ló ra khỏi mặt AC?

4/Thí nghiệm Young, giao thoa ánh sáng đơn sắc với a=0.2mm, D=1m. Thấy khoảng cách tạo bởi 10 vân sáng liên tiếp là 2.7cm.Tịnh tiến màn một đoạn d, tại vị trí có vân sáng bậc 3 lúc đầu giờ là văn sáng bậc 2. Màn tịnh tiến theo hướng nào? Bao nhiêu?

Xin hướng dẫn hộ em hướng giải bốn câu hỏi trên ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bai tập sóng cơ- ánh sáng
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:10:46 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013

4/Thí nghiệm Young, giao thoa ánh sáng đơn sắc với a=0.2mm, D=1m. Thấy khoảng cách tạo bởi 10 vân sáng liên tiếp là 2.7cm.Tịnh tiến màn một đoạn d, tại vị trí có vân sáng bậc 3 lúc đầu giờ là văn sáng bậc 2. Màn tịnh tiến theo hướng nào? Bao nhiêu?vân sáng bậc 3 lúc đầu trùng vân sáng bậc 2 lúc sau  <=>  3.D=2D'
=> D' = 1,5 m
màn dịc ra xa 2 khe 1 đoạn là 0,5 m


Tiêu đề: Trả lời: Bai tập sóng cơ- ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:22:11 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
1/ Sóng ngang truyền trên một dây đàn hồi rất dài, tại thời điểm bằng nửa chu kì, một điểm nằm cách nguồn sóng một khoảng bằng 1/3 bước sóng có li độ bằng 5cm. biên độ sóng có giá trị?

Gọi phương trình sóng ở nguồn: [tex]u_O=acos\omega t[/tex]

Phương trình sóng tại điểm cách nguồn 1/3 lamda là [tex]u_M=acos(\omega t-\frac{2\pi }{3})[/tex]

t=T/2 : [tex]5=acos(\frac{2\pi }{T}.\frac{T}{2}-\frac{2\pi }{3})=>a=10cm[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bai tập sóng cơ- ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:27:29 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
2/ Sóng truyền trong một môi trường đàn hồi làm cho các phần tử môi trường dao động theo phương trình u= Acos([tex]\pi[/tex]t/3+[tex]\varphi[/tex])cm. Độ lệch pha của dao động tại một điểm cách nhau khoảng thời gian 1s là?

Dòng màu đỏ chắc bạn nhằm tại hai điểm cách nhau, hay 1 điểm cách nguồn 1 khoảng thời gian truyền sóng 1s.

1s = T/6 => hai điểm đó cách nhau [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex]  => [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{\pi }{3}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bai tập sóng cơ- ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:44:34 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
3/ Lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC, chiếu chùm sáng trắng hẹp đến mặt bên AB. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím và đỏ là [tex]\sqrt{3}[/tex] và [tex]\sqrt{2}[/tex]. Góc tới phải thỏa điều kiện nào thì không có tia sáng đơn sắc nào ló ra khỏi mặt AC?

Muốn không có tia sáng nào ló ra khỏi AC thì tia đỏ phản xạ toàn phần tại mặt AC ( vì góc giới hạn phản xạ toàn phần của tia đỏ là lớn nhất) nghĩa là [tex]r_2_d\geq i_g_h_d=arcsin\frac{1}{n_d}=45^0[/tex]

Xét tia đỏ:
Ta có : A = r1 + r2 =>  [tex]r_1\leq 15^0[/tex]

[tex]sini_1=n_dsinr_1=> i_1=i\leq 10,54^0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bai tập sóng cơ- ánh sáng
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 09:49:04 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
3/ Lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC, chiếu chùm sáng trắng hẹp đến mặt bên AB. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím và đỏ là [tex]\sqrt{3}[/tex] và [tex]\sqrt{2}[/tex]. Góc tới phải thỏa điều kiện nào thì không có tia sáng đơn sắc nào ló ra khỏi mặt AC?

Muốn không có tia sáng nào ló ra khỏi AC thì tia đỏ phản xạ toàn phần tại mặt AC ( vì góc giới hạn phản xạ toàn phần của tia đỏ là lớn nhất) nghĩa là [tex]r_2_d\geq i_g_h_d=arcsin\frac{1}{n_d}=45^0[/tex]

Xét tia đỏ:
Ta có : A = r1 + r2 =>  [tex]r_1\leq 15^0[/tex]

[tex]sini_1=n_dsinr_1=> i_1=i\leq 10,54^0[/tex]

Thầy ơi, thầy có thể giải cụ thể hơn được không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bai tập sóng cơ- ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:35:57 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
3/ Lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC, chiếu chùm sáng trắng hẹp đến mặt bên AB. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím và đỏ là [tex]\sqrt{3}[/tex] và [tex]\sqrt{2}[/tex]. Góc tới phải thỏa điều kiện nào thì không có tia sáng đơn sắc nào ló ra khỏi mặt AC?

Muốn không có tia sáng nào ló ra khỏi AC thì tia đỏ phản xạ toàn phần tại mặt AC ( vì góc giới hạn phản xạ toàn phần của tia đỏ là lớn nhất) nghĩa là [tex]r_2_d\geq i_g_h_d=arcsin\frac{1}{n_d}=45^0[/tex]

Xét tia đỏ:
Ta có : A = r1 + r2 =>  [tex]r_1\leq 15^0[/tex]

[tex]sini_1=n_dsinr_1=> i_1=i\leq 10,54^0[/tex]

Thầy ơi, thầy có thể giải cụ thể hơn được không ạ?
Bạn đọc kĩ lại bài lăng kính, điều kiện phản xạ toàn phần, công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần thì sẽ hiểu.

Đối với lăng kính ,i1 là góc tới bên mặt AB,  r2 là góc tới bên mặt AC. Khi tia đỏ phản xạ toàn phần thì tia tím cũng phản xạ toàn phần, nên không có tia nào ló ra khỏi mặt AC.