Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:11:39 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14818Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:11:39 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này:
Một sợi dây đàn có chiều dài l hai đầu cố định. Cho dây đàn dao động, vận tốc truyền sóng trên dây là v bước sóng là [tex]\lambda[/tex]. Người ta có thể thay đổi vận tốc truyền sóng trên dây và chiều dài dây. Khi tăng vận tốc truyền sóng thêm 20% và giảm chiều dài dây đi 20% thì tần số âm cơ bản sẽ:
A. tăng 25%
B. giảm đi 33%
C. Giảm đi 25%
C. Tăng thêm 50%


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: lina trong 08:30:19 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này:
Một sợi dây đàn có chiều dài l hai đầu cố định. Cho dây đàn dao động, vận tốc truyền sóng trên dây là v bước sóng là [tex]\lambda[/tex]. Người ta có thể thay đổi vận tốc truyền sóng trên dây và chiều dài dây. Khi tăng vận tốc truyền sóng thêm 20% và giảm chiều dài dây đi 20% thì tần số âm cơ bản sẽ:
A. tăng 25%
B. giảm đi 33%
C. Giảm đi 25%
C. Tăng thêm 50%

tần số âm cơ bản [tex]f=\frac{l}{2v}
\Rightarrow \frac{f_{1}}{f_{2}}=\frac{l_{1}v_{2}}{l_{2}v_{1}}=\frac{l_{1}(v_{1}+0,2v_{1})}{(l_{1}-0,2l_{1}).v_{1}}
\Rightarrow f_{2}=2/3f_{1}[/tex]
==.> tần số âm cơ bản giảm 33%


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:35:08 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này:
Một sợi dây đàn có chiều dài l hai đầu cố định. Cho dây đàn dao động, vận tốc truyền sóng trên dây là v bước sóng là [tex]\lambda[/tex]. Người ta có thể thay đổi vận tốc truyền sóng trên dây và chiều dài dây. Khi tăng vận tốc truyền sóng thêm 20% và giảm chiều dài dây đi 20% thì tần số âm cơ bản sẽ:
A. tăng 25%
B. giảm đi 33%
C. Giảm đi 25%
C. Tăng thêm 50%

Ban đầu [tex]f_0=\frac{v}{2l}[/tex]

Lúc sau: [tex]f'_0=\frac{1,2v}{2.0,8l}=\frac{1,2}{0,8}.\frac{v}{2l}=1,5f_0[/tex] => tăng 50%.Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: lina trong 08:46:19 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này:
Một sợi dây đàn có chiều dài l hai đầu cố định. Cho dây đàn dao động, vận tốc truyền sóng trên dây là v bước sóng là [tex]\lambda[/tex]. Người ta có thể thay đổi vận tốc truyền sóng trên dây và chiều dài dây. Khi tăng vận tốc truyền sóng thêm 20% và giảm chiều dài dây đi 20% thì tần số âm cơ bản sẽ:
A. tăng 25%
B. giảm đi 33%
C. Giảm đi 25%
C. Tăng thêm 50%

tần số âm cơ bản [tex]f=\frac{l}{2v}
\Rightarrow \frac{f_{1}}{f_{2}}=\frac{l_{1}v_{2}}{l_{2}v_{1}}=\frac{l_{1}(v_{1}+0,2v_{1})}{(l_{1}-0,2l_{1}).v_{1}}
\Rightarrow f_{2}=2/3f_{1}[/tex]
==.> tần số âm cơ bản giảm 33%
thôi chết f=v/2l :D f2=1,5f1==>tăng 50% :D