Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ahackkiller trong 06:32:44 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14816Tiêu đề: Bài toán giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc.
Gửi bởi: ahackkiller trong 06:32:44 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Trong TN y-âng về giao thoa as đơn sắc, chiếu vào hai khe đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1 = 0,4 \mu m; \lambda_2 = 0,48 \mu m;\lambda_3 = 0,72 \mu m.[/tex] Nếu tính cả các vân trùng nhau thì giữa hai vân sáng có màu giống như màu của vân sáng trung tâm có tổng cộng 35 vân sáng do bức xạ [tex]\lambda_1[/tex] phát ra. Tính số vân sáng tổng cộng do từng bức xạ [tex]\lambda_2[/tex] và [tex]\lambda_3[/tex] phát ra nằm giữa hai vân sáng kể trên.
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc.
Gửi bởi: lina trong 07:42:42 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Trong TN y-âng về giao thoa as đơn sắc, chiếu vào hai khe đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1 = 0,4 \mu m; \lambda_2 = 0,48 \mu m;\lambda_3 = 0,72 \mu m.[/tex] Nếu tính cả các vân trùng nhau thì giữa hai vân sáng có màu giống như màu của vân sáng trung tâm có tổng cộng 35 vân sáng do bức xạ [tex]\lambda_1[/tex] phát ra. Tính số vân sáng tổng cộng do từng bức xạ [tex]\lambda_2[/tex] và [tex]\lambda_3[/tex] phát ra nằm giữa hai vân sáng kể trên.mình làm này ,ko bít đúng ko  :D
giữa 2 vân sáng có màu giống vân trung tâm có 35 vân sáng do [tex]\lambda 1[/tex]phát ra ==>đoạn này =36[tex]i_{1}
[/tex]
==>36[tex]36i_{1}=N_{2}i_{2}\Leftrightarrow \frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}}=\frac{N_{2}}{36}==.N_{2}=30[/tex]==>khoảng giữa 2 vân sáng có màu giống vân trung tâm có 29 điểm do[tex]\lambda _{2}[/tex]phát ra

tương tự 36i1=N3I3
==>N3=20==) CÓ 19 vân sáng do [tex]\lambda _{3}[/tex]phát ra
 :DTiêu đề: Trả lời: Bài toán giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc.
Gửi bởi: L.Lawliet trong 08:44:19 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
những bài thế này thì vân trùng giữa [tex]\lambda _{2} và \lambda _{3}[/tex] tính là 2 hay là 1 nhỉ  %-)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc.
Gửi bởi: echxu_vnn trong 08:56:07 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Trong TN y-âng về giao thoa as đơn sắc, chiếu vào hai khe đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1 = 0,4 \mu m; \lambda_2 = 0,48 \mu m;\lambda_3 = 0,72 \mu m.[/tex] Nếu tính cả các vân trùng nhau thì giữa hai vân sáng có màu giống như màu của vân sáng trung tâm có tổng cộng 35 vân sáng do bức xạ [tex]\lambda_1[/tex] phát ra. Tính số vân sáng tổng cộng do từng bức xạ [tex]\lambda_2[/tex] và [tex]\lambda_3[/tex] phát ra nằm giữa hai vân sáng kể trên.mình làm này ,ko bít đúng ko  :D
giữa 2 vân sáng có màu giống vân trung tâm có 35 vân sáng do [tex]\lambda 1[/tex]phát ra ==>đoạn này =36[tex]i_{1}
[/tex]
==>36[tex]36i_{1}=N_{2}i_{2}\Leftrightarrow \frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}}=\frac{N_{2}}{36}==.N_{2}=30[/tex]==>khoảng giữa 2 vân sáng có màu giống vân trung tâm có 29 điểm do[tex]\lambda _{2}[/tex]phát ra

tương tự 36i1=N3I3
==>N3=20==) CÓ 19 vân sáng do [tex]\lambda _{3}[/tex]phát ra
 :D
làm vậy là đúng rồi