Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 10:15:54 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14809Tiêu đề: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm
Gửi bởi: cay da trong 10:15:54 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,03 mol HCl vào dung dịch chứa 0,02 mol K2CO3. Lượng khí CO2 thu được (đktc) bằng
0,448 lít.
0,224 lít.
0,336 lít.
0,112 lít.
bài này nguyên tắc phản ứng là thế nào mình không hiểu nó không giống với lý thuyết mình được học mong các cậu giúp


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 10:30:34 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Khi nhỏ từ từ HCl vào thì lượng kiềm lớn, axit nhỏ, thứ tự phản ứng là
[tex]H^{+}+CO3^{-2}[/tex]---->[tex]HCO3^{-}[/tex]
sau đó H+ dư xảy ra phản ứng
[tex]H^{+}+HCO3^{-}[/tex]---->CO2+H2O
dễ dàng tính duoc đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm
Gửi bởi: cay da trong 07:19:22 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
quên mất tớ ghi nhầm đề rồi phải là nhỏ tư từ muối vào axit cậu xem lại hộ mình với nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 07:49:43 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
quên mất tớ ghi nhầm đề rồi phải là nhỏ tư từ muối vào axit cậu xem lại hộ mình với nhé
mấy vấn đề này gặp rất nhiều trong topic rồi mà
khi nhỏ từ từ K2CO3 vào HCl thì phản ứng tạo khí luôn vì nhỏ từ từ từng lượng nhỏ K2CO3 vào trong dd với lượng lớn dư axit nên pư tạo luôn ra khí
ở bài này 0,03HCL tạo 0,015 CO2 đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm
Gửi bởi: cay da trong 09:46:10 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
thế mới nói đáp án vẫn la 0,224l


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 10:04:43 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
thế thì đáp án sai rồi, tập dần với thói quen sửa đáp án đi c :D


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm
Gửi bởi: cay da trong 10:02:51 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
 m=d>