Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 11:15:14 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14806Tiêu đề: giúp em bài quang phổ hiđrô
Gửi bởi: dieplyrc trong 11:15:14 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Bước sóng dài nhất trong dãyLaiman trong quang pho của nguyên tử Hidro là 0,1215um.Xác định bước sóng ngăn nhất của bức xạ trong dãy Pasen


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài quang phổ hiđrô
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:39:48 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Bước sóng dài nhất trong dãyLaiman trong quang pho của nguyên tử Hidro là 0,1215um.Xác định bước sóng ngăn nhất của bức xạ trong dãy Pasen
bước sóng ngắn nhất passen là [tex]\lambda_{vocuc,3}[/tex]
[tex]13,6(1/9)*1,6.10^{-19}=hc/\lambda ==> \lambda[/tex]