Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ragnarok1912 trong 08:15:20 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14801Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: ragnarok1912 trong 08:15:20 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Câu 1: Một nhà máy điện nguyên tử có công suất P= 6.105kW, hiệu suất 20%. Nhiên liệu là 235U được làm giàu 25%. Muốn cho nhà máy hoạt động liên tục trong 1 năm cần phải cung cấp cho nó 1 khối lượng hạt nhân là bao nhiêu, biết năng lượng trung bình tỏa ra của 1 phân hạch là 200MeV biết rằng 1 năm có 365 ngày.
A. 1154kg. B. 4616kg. C. 4616 tấn. D. 185kg.
Câu 2: Xét một đọan mạch gồm một động cơ mắc nối tiếp với môt tụ điện. Đặt vào hai đầu đọan mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì mạch có hệ số công suất của mạch là 0,9. Lúc này động cơ họat động bình thường với hiệu suất 80%, hệ số công suất của động cơ là 0,75. Biết điện trở trong động cơ là 10Ω. Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cđdđ hiệu dụng chạy qua động cơ lần lượt là:
A.125V và 6A      B.120V và 6A      C.120V và 1,8A            D. 125V và 1,8A   
Câu 3: Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuôn sơ cấp là N1, số vòng dây cuôn thứ cấp là N2. Một điện trở R mắc nối tiếp vào hai đầu cuộn thứ cấp. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U thì dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn sơ cấp là I1. Nếu đem điện áp xoay chiều và điện trở trên mắc lần lượt vào hai đầu cuôn sơ cấp và cuôn thứ cấp của một máy biến áp lý tưởng khác có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là N1’=N1/2 và N2’=2N2, thì dòng điện cuộn sơ cấp của máy biến áp này là:
A. I1’=I1/16      B. I1’=I1/4   C. I1’=4I1   D. I1’=16I1   
Nhờ các thầy cô giải dùm em, em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:20:41 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Bạn là thành viên mới thì nên đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT rồi hãy đăng bài.

Tên topic không đúng quy định, hãy xem kỹ quy định về đặt tên topic.

Lần này chúng tôi sửa tên lại cho bạn, nếu còn lần sau, chúng tôi sẽ xóa.Tiêu đề: Trả lời: Một số bài Vật lý 12 khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:33:23 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Câu 1: Một nhà máy điện nguyên tử có công suất P= 6.105kW, hiệu suất 20%. Nhiên liệu là 235U được làm giàu 25%. Muốn cho nhà máy hoạt động liên tục trong 1 năm cần phải cung cấp cho nó 1 khối lượng hạt nhân là bao nhiêu, biết năng lượng trung bình tỏa ra của 1 phân hạch là 200MeV biết rằng 1 năm có 365 ngày.
A. 1154kg. B. 4616kg. C. 4616 tấn. D. 185kg.
H=Pich/Ptp ==> [tex]Ptp = 3.10^6(kW)=3.10^9W[/tex]
Nhiên liệu thực cần trong 1 năm : [tex]E = Ptp.t = 9,4608.10^{16}(J) = 5,913.10^{29}(MeV)[/tex]
Số hạt U đã làm giàu cần dùng một năm : [tex]N = E/\Delta E = 2,9565.10^{27}[/tex]
Số hạt U thực dùng : [tex]N'=100.N/25 = 1,1826.10^{28}[/tex]
Khối lượng cần dùng : [tex]m = A.N'/NA = 4616461g =4616kg [/tex]
Trích dẫn
Câu 2: Xét một đọan mạch gồm một động cơ mắc nối tiếp với môt tụ điện. Đặt vào hai đầu đọan mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì mạch có hệ số công suất của mạch là 0,9. Lúc này động cơ họat động bình thường với hiệu suất 80%, hệ số công suất của động cơ là 0,75. Biết điện trở trong động cơ là 10Ω. Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cđdđ hiệu dụng chạy qua động cơ lần lượt là:
A.125V và 6A      B.120V và 6A      C.120V và 1,8A            D. 125V và 1,8A   
Vẽ giản đồ em sẽ thấy : [tex]cos(\varphi)=Ur/U ==> Ur=90V và cos(\varphi_q) = Ur/Uq ==> Uq=120V[/tex]
Mặt khác : [tex]80/100=1-\frac{RI^2}{Uq.I.cos(\varphi_q)} ==> I=1,8A[/tex]