Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:07:56 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14800Tiêu đề: Bài tập hóa hữu cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:07:56 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi gnười giúp mình bài tập này nha:
Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu dc 18 gam kết tủa và dd X. Khối lượng X so với khối lượng Ca(OH)2 ban đầu thay đổi như thế nào?
A. giảm 3,78gam
B. Giảm 10,08 gam
C. Tăng 10,62 gam
D. Tăng 2,7 gam


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa hữu cơ
Gửi bởi: superburglar trong 08:10:00 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi gnười giúp mình bài tập này nha:
Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu dc 18 gam kết tủa và dd X. Khối lượng X so với khối lượng Ca(OH)2 ban đầu thay đổi như thế nào?
A. giảm 3,78gam
B. Giảm 10,08 gam
C. Tăng 10,62 gam
D. Tăng 2,7 gam
Hướng dãn bạn thôi nhé :D
gọi công thức trung bình của hỗn hợp là [tex]C_{n}H_{2n-2}O_{2}[/tex]
tính theo công thức trung bình là ra.ok?