Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 11:54:22 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14787Tiêu đề: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: desparado trong 11:54:22 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Mong các thầy giúp em hai bài này
Bài 1: Mọt đoạn mạch theo thứ tự tụ điện,cuộn dây không thuần cảm,điện trở thuần.M là điểm giữa tụ và cuộn dây,N là điểm giũa cuộn dây và điện trở thuần.Biết Uan lệch pha [tex]\prod{/2}[/tex] so với Umb.Tìm độ lệch pha giữ Uab và Umn
Bài 2: cho 2 nguồn A,B ngược pha gọi I la trung điểm AB M,N là 2 điểm thuộc IB cách I 7cm,10cm tại thời điểm vận tốc tại M là [tex]-3\sqrt{3}cm/s[/tex] thì vận tốc tại N là bao nhiêu.Biết f=20Hz và vận tốc truyền sóng là 2,4m/s
Các thầy giải nhanh giup em.Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:02:24 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Bài 2: cho 2 nguồn A,B ngược pha gọi I la trung điểm AB M,N là 2 điểm thuộc IB cách I 7cm,10cm tại thời điểm vận tốc tại M là [tex]-3\sqrt{3}cm/s[/tex] thì vận tốc tại N là bao nhiêu.Biết f=20Hz và vận tốc truyền sóng là 2,4m/s
Các thầy giải nhanh giup em.Em xin cảm ơn
[/quote]
Ta thấy: MI = [tex]\frac{7\lambda }{12}=\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{12}[/tex]
Tại M là điểm có [tex]A_{M}=A_{max}/2\rightarrow v_{M}=\frac{v_{max}\sqrt{3}}{2}[/tex]
Và NI = [tex]\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4}+\lambda /12[/tex]
Tại N có [tex]A_{N}=\frac{A_{max}\sqrt{3}}{2}\rightarrow v_{N}=\frac{v_{max}}{\sqrt{2}}[/tex]
Do đó vN = [tex]-3\sqrt{2}cm[/tex]
(Xem I giống như nút của sóng dừng)


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: liked trong 11:04:38 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Bài 2: cho 2 nguồn A,B ngược pha gọi I la trung điểm AB M,N là 2 điểm thuộc IB cách I 7cm,10cm tại thời điểm vận tốc tại M là [tex]-3\sqrt{3}cm/s[/tex] thì vận tốc tại N là bao nhiêu.Biết f=20Hz và vận tốc truyền sóng là 2,4m/s
Các thầy giải nhanh giup em.Em xin cảm ơn
Ta thấy: MI = [tex]\frac{7\lambda }{12}=\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{12}[/tex]
Tại M là điểm có [tex]A_{M}=A_{max}/2\rightarrow v_{M}=\frac{v_{max}\sqrt{3}}{2}[/tex]
Và NI = [tex]\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4}+\lambda /12[/tex]
Tại N có [tex]A_{N}=\frac{A_{max}\sqrt{3}}{2}\rightarrow v_{N}=\frac{v_{max}}{\sqrt{2}}[/tex]
Do đó vN = [tex]-3\sqrt{2}cm[/tex]
(Xem I giống như nút của sóng dừng)
[/quote]
Em nghĩ làm như này chứ
Ta thấy [tex]A_M=sin\frac{2\pi d_1}{\lambda}=\frac{A}{2}[/tex]
  [tex]A_N=sin\frac{2\pi d_2}{\lambda}=\frac{A\sqrt3}{2}[/tex]
M,N nằm trên hai bụng sóng kế tiếp nên dao động ngược pha nhau.
[tex]x_m=A_Mcos(\omega t+\varphi)\rightarrow v_M=-A\omega sin(\omega t+\varphi)[/tex]
[tex]x_m=A_Ncos(\omega t+\varphi+\pi)\rightarrow v_N=A\omega sin(\omega t+\varphi)[/tex]
Vậy
[tex]\frac{v_N}{v_M}=-\frac{A_N}{A_M}=9(cm/s)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:20:06 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013

Em nghĩ làm như này chứ
Ta thấy [tex]A_M=sin\frac{2\pi d_1}{\lambda}=\frac{A}{2}[/tex]
  [tex]A_N=sin\frac{2\pi d_2}{\lambda}=\frac{A\sqrt3}{2}[/tex]
M,N nằm trên hai bụng sóng kế tiếp nên dao động ngược pha nhau.
[tex]x_m=A_Mcos(\omega t+\varphi)\rightarrow v_M=-A\omega sin(\omega t+\varphi)[/tex]
[tex]x_m=A_Ncos(\omega t+\varphi+\pi)\rightarrow v_N=A\omega sin(\omega t+\varphi)[/tex]
Vậy
[tex]\frac{v_N}{v_M}=-\frac{A_N}{A_M}=9(cm/s)[/tex]

Gởi liked !
Do 2 nguồn A,B ngược pha nên I là một nút sóng

Bước sóng : [tex]\lambda = \frac{v}{f}= 12cm[/tex]

Chiều dài của mỗi bó sóng : [tex]l = \frac{\lambda}{2} = 6 cm[/tex]

Hai điểm M và N nằm trên cùng một bó sóng ( thứ hai đếm từ I ) nên chúng dao động cùng pha !


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:24:15 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
Bài 2: cho 2 nguồn A,B ngược pha gọi I la trung điểm AB M,N là 2 điểm thuộc IB cách I 7cm,10cm tại thời điểm vận tốc tại M là [tex]-3\sqrt{3}cm/s[/tex] thì vận tốc tại N là bao nhiêu.Biết f=20Hz và vận tốc truyền sóng là 2,4m/s
Các thầy giải nhanh giup em.Em xin cảm ơn
Chỉnh lại đáp số 1 tí cho đúng!
Ta thấy: MI = [tex]\frac{7\lambda }{12}=\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{12}[/tex]
Tại M là điểm có [tex]A_{M}=A_{max}/2\rightarrow v_{M}=\frac{v_{max}\sqrt{3}}{2}[/tex]
Và NI = [tex]\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4}+\lambda /12[/tex]
Tại N có [tex]A_{N}=\frac{A_{max}\sqrt{3}}{2}\rightarrow v_{N}=\frac{v_{max}}{\sqrt{2}}[/tex]
Do đó vN = - 3cm/s
(Xem I giống như nút của sóng dừng)
[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:29:00 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
Mong các thầy giúp em hai bài này
Bài 1: Mọt đoạn mạch theo thứ tự tụ điện,cuộn dây không thuần cảm,điện trở thuần.M là điểm giữa tụ và cuộn dây,N là điểm giũa cuộn dây và điện trở thuần.Biết Uan lệch pha [tex]\prod{/2}[/tex] so với Umb.Tìm độ lệch pha giữ Uab và Umn

\\
Bài điện này em có gõ đúng đề không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: cuongthich trong 02:44:15 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
Mong các thầy giúp em hai bài này
Bài 1: Mọt đoạn mạch theo thứ tự tụ điện,cuộn dây không thuần cảm,điện trở thuần.M là điểm giữa tụ và cuộn dây,N là điểm giũa cuộn dây và điện trở thuần.Biết Uan lệch pha [tex]\prod{/2}[/tex] so với Umb.Tìm độ lệch pha giữ Uab và Umn

\\
Bài điện này em có gõ đúng đề không?
bài này em vẽ giản đồ vecto ra em sẽ thấy
[tex]U_{AN}\perp U_{NB}[/tex] nên đường kéo dài AN vuông MB tương tự Đường kéo dài NB vuông AN [tex]\rightarrow[/tex] N giao điểm 3 đường cao của tam giác AMB nên Umn vuông với Uab
hình vẽ ở dưới vì thầy không chèn hình ảnh được


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: liked trong 09:38:37 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013

Em nghĩ làm như này chứ
Ta thấy [tex]A_M=sin\frac{2\pi d_1}{\lambda}=\frac{A}{2}[/tex]
  [tex]A_N=sin\frac{2\pi d_2}{\lambda}=\frac{A\sqrt3}{2}[/tex]
M,N nằm trên hai bụng sóng kế tiếp nên dao động ngược pha nhau.
[tex]x_m=A_Mcos(\omega t+\varphi)\rightarrow v_M=-A\omega sin(\omega t+\varphi)[/tex]
[tex]x_m=A_Ncos(\omega t+\varphi+\pi)\rightarrow v_N=A\omega sin(\omega t+\varphi)[/tex]
Vậy
[tex]\frac{v_N}{v_M}=-\frac{A_N}{A_M}=9(cm/s)[/tex]

Dạ em nhầm thưa thầy, nhưng nếu vậy thì đáp số là -9 cm/s phải không thầy?
Gởi liked !
Do 2 nguồn A,B ngược pha nên I là một nút sóng

Bước sóng : [tex]\lambda = \frac{v}{f}= 12cm[/tex]

Chiều dài của mỗi bó sóng : [tex]l = \frac{\lambda}{2} = 6 cm[/tex]

Hai điểm M và N nằm trên cùng một bó sóng ( thứ hai đếm từ I ) nên chúng dao động cùng pha !Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 11:33:33 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
mong các thầy giúp em hai bài này
Bài 1: Một đoạn mạch theo thứ tự tụ điện,cuộn dây không thuần cảm,điện trở thuần.M là điểm giữa tụ và cuộn dây,N là điểm giũa cuộn dây và điện trở thuần.Biết Uan lệch pha 90 độ so với Umb.Tìm độ lệch pha giữ Uab và Umn
Bài này bạn đánh thiếu dữ kiện có lẽ đây là dạng bài tập R=nr và phải biết Uan và Umb rồi mới tính tiếp


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 05:03:44 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
bài 2 hình như ptuan_668 làm nhầm chỗ nào rồi. Đsố là   -9cm/s