Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 11:01:50 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14785Tiêu đề: giúp em bài quang phổ hiđrô
Gửi bởi: dieplyrc trong 11:01:50 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Lực tương tác Cu-lông giữa êlectron và hạt nhân của nguyên tử hiđrô khi nguyên tử này ở quỹ đạo dừng L là F. Khi nguyên tử này chuyển lên quỹ đạo N thì lực tương tác giữa êlectron và hạt nhân là
A F/16    B.F/4   C. F/12   D.F/2


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài quang phổ hiđrô
Gửi bởi: superburglar trong 11:10:22 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Lực tương tác Cu-lông giữa êlectron và hạt nhân của nguyên tử hiđrô khi nguyên tử này ở quỹ đạo dừng L là F. Khi nguyên tử này chuyển lên quỹ đạo N thì lực tương tác giữa êlectron và hạt nhân là
A F/16    B.F/4   C. F/12   D.F/2
HD:
[tex]F_{culong}=K\frac{e^{2}}{r^{2}}[/tex] ( k là hằng số culong)==>...


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài quang phổ hiđrô
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:11:01 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
lực tĩnh điện F= [tex]k\frac{e^{2}}{r^{2}}[/tex]
 ở quỹ đạo L => r=2
  ở quỹ đạo N = r=4 lập tỉ lệ thì ra đáp án b F' = F/4