Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: challenger_vd96 trong 09:11:35 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14784Tiêu đề: Phương trình vô tỉ.
Gửi bởi: challenger_vd96 trong 09:11:35 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Giải các phương trình:
[tex]a)\,\,\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1}=2\sqrt{x}+\sqrt{2x+1}[/tex]
[tex]b)\,\,x^2+4x=\left(x+2\right)\sqrt{x^2-2x+4}[/tex]
[tex]c)\,\,2x^2=\left(x+9\right)\left(2-\sqrt{9+2x}\right)^2[/tex]
[tex]d)\,\,x+\sqrt{4-x^2}=2+3x\sqrt{4-x^2}[/tex]
Mọi người giúp mình giải mấy bài phương trình này với.