Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Nguyen Minh Anh trong 07:27:39 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14780Tiêu đề: Bài tập về mạch điện khó
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 07:27:39 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết [tex]E_{1}=9V; r_{1}=0.1\Omega ; E_{2}=3V; r_{2}=0.2\Omega ; R=0,8\Omega ; R_{1}=1\Omega ; R_{2}=R_{3}=3\Omega .[/tex]. (E1 nằm bên trái điện trở R). Bỏ qua điện trở của ampe, dây nối. Biết chỉ số ampe kế A2 khi đóng K bằng 1,8 lần số chỉ A1 khi K ngắt. Tính R4.
Nhờ mọi người giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện khó
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:25:54 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Mình nghĩ bài này dùng đluật Kiếcsốp
Tại nút A:i = i1 + i3

(1)Mắt 1:i(r1 + r2 + R) + i1(R1 + R2) = E1 - E2

(2)Mắt 2:i3R3 - i1R1 = 0

(3)Mắt 3:i3R4 - i1R2 = 0

Đưa pt (2) về pt chỉ chứa i và i1, giải hệ (1) và (2) được i = [tex]\frac{60}{41}[/tex]A ; i1 = [tex]\frac{45}{41}[/tex]A ==>i3 = i - i1 = [tex]\frac{15}{41}[/tex]

Thay i và i3 vào pt(3) tính được R4 = 9[tex]\Omega[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện khó
Gửi bởi: hơhơ trong 11:53:21 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Mình nghĩ bài này dùng đluật Kiếcsốp
Tại nút A:i = i1 + i3

(1)Mắt 1:i(r1 + r2 + R) + i1(R1 + R2) = E1 - E2

(2)Mắt 2:i3R3 - i1R1 = 0

(3)Mắt 3:i3R4 - i1R2 = 0

Đưa pt (2) về pt chỉ chứa i và i1, giải hệ (1) và (2) được i = [tex]\frac{60}{41}[/tex]A ; i1 = [tex]\frac{45}{41}[/tex]A ==>i3 = i - i1 = [tex]\frac{15}{41}[/tex]

Thay i và i3 vào pt(3) tính được R4 = 9[tex]\Omega[/tex]hình như ko đùng thì phải bạn sonson96 ak.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện khó
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:48:23 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết [tex]E_{1}=9V; r_{1}=0.1\Omega ; E_{2}=3V; r_{2}=0.2\Omega ; R=0,8\Omega ; R_{1}=1\Omega ; R_{2}=R_{3}=3\Omega .[/tex]. (E1 nằm bên trái điện trở R). Bỏ qua điện trở của ampe, dây nối. Biết chỉ số ampe kế A2 khi đóng K bằng 1,8 lần số chỉ A1 khi K ngắt. Tính R4.
Nhờ mọi người giúp đỡ.

uh,mình cũng chưa biết dữ kiện này để làm j nữa


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện khó
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 10:05:14 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
mình làm được nhưng mà cách trâu bò lắm
thay giá trị của ampe A1 khi k mở và ampe A2 khi k đóng theo R4 là ra..nhưng dài ho >:D