Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 07:04:10 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14778Tiêu đề: Lý thuyết về động cơ không đồng bộ ba pha cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 07:04:10 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Về nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha, nếu tăng momen cản đặt vào khung dây thì:
A. Cường độ dòng điện chạy trong khung dây tăng, tốc độ quay của khung dây tăng.
B. Cường độ dòng điện chạy trong khung dây tăng, tốc độ quay của khung dây giảm.
C. Cường độ dòng điện chạy trong khung dây giảm, tốc độ quay của khung dây tăng.
D. Cường độ dòng điện chạy trong khung dây giảm, tốc độ quay của khung dây giảm.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết về động cơ không đồng bộ ba pha cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:40:04 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Về nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha, nếu tăng momen cản đặt vào khung dây thì:
A. Cường độ dòng điện chạy trong khung dây tăng, tốc độ quay của khung dây tăng.
B. Cường độ dòng điện chạy trong khung dây tăng, tốc độ quay của khung dây giảm.
C. Cường độ dòng điện chạy trong khung dây giảm, tốc độ quay của khung dây tăng.
D. Cường độ dòng điện chạy trong khung dây giảm, tốc độ quay của khung dây giảm.

Đáp án B .
Khi tăng momen cản đặt vào khung dây thì công suất của động cơ phải tăng nên cường độ dòng điện tăng . Mặt khác momen cản tăng nênmomen phát động cũng phải tăng ; mà momen phát động được tính bởi :

[tex]M = BIS sin\beta[/tex] với [tex]\beta[/tex] là góc hợp bởi [tex]\vec{B}[/tex] và vecto pháp tuyến [tex]\vec{n}[/tex] của khung nên khung quay chậm hơn nên [tex]\beta[/tex] lớn hơn