Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 03:43:48 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14769Tiêu đề: Một câu anđehit
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 03:43:48 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Chia m gam hỗn hợp 2 anđehit đơn chức mạch hở thành hai phần bằng nhau
   Phần 1 tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 86,4 gam Ag kết tủa.
   Phần 2 tác dụng vừa đủ với 1 gam hiđro có xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp ancol Y. Ngưng tụ Y rồi cho toàn bộ vào bình chứa Na thấy khối lượng bình tăng (0,5m + 0,7) gam. Công thức hai anđehit là

( đáp án :CH2=CHCHO và HCHO)

Ai giải chi tiết dùm mình nha


Tiêu đề: Trả lời: Một câu anđehit
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:21:31 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Xét 1 nửa hỗn hợp
[tex]m_Y=0,5m+1 \rightarrow m_{H_2}=0,5m+1-0,5m-0,7=0,3 \rightarrow n_{H_2}=0,15 \rightarrow n_Y=0,3 \\ n_{Ag}=0,8 > 2.0,3[/tex]
Andehit xét là đơn chức nên 1 trong 2 andehit là HCHO a mol, 1 cái là CxHyCHO b mol
a+b=0.3, 4a+2b=0,8 => a=0,1, b=0,2
Mà phần 2 tác dụng vừa đủ với 0,5 mol [tex]H_2[/tex] nên trong CxHyCHO có số liên kết pi là [tex]\dfrac{0,5-0,1}{0,2} =2[/tex]
Thỏa mãn cái đáp án, còn tìm hẳn ra chất tui bó tay


Tiêu đề: Trả lời: Một câu anđehit
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 04:39:49 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Trời, thế đáp án tui ra lâu rồi, cần giải chi tíết mà, dù gì cũng tks


Tiêu đề: Trả lời: Một câu anđehit
Gửi bởi: superburglar trong 04:56:34 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Trời, thế đáp án tui ra lâu rồi, cần giải chi tíết mà, dù gì cũng tks
Mình thấy làm như bạn Mai Nguyên làm chuẩn rùi.đến đấy có thể chọn đáp án vì chắc chắn đề không cho thêm một chất nào tương tự thế kia đâu :D