Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 11:02:50 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14761Tiêu đề: Nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 11:02:50 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Đoạn mạch xoay chiều AB mắc nối tiếp thứ tự gồm cuộn dây thuần L, đoạn mạch X và tụ C. Gọi P là điểm nối giữa cuộn dây và X, Q là điểm nối giữa X và tụ. Nối A,B với nguồn điện xoay chiều có tần số f. Biết 4π^2 f^2 LC =1. uAQ= 80√2 cos(ωt+π/3) và uPB=160√2  cos(ωt). Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB bằng
   A.60√11  V
   B.40√14   V
   C.40√7  V
   D.20√14  V


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: muadongkhonglanh trong 05:33:40 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Hiện tại mình cũng chưa ra ... có ai vào giúp bạn ấy vs mình học hỏi thêm luôn  :D


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 08:03:31 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
HD:
[tex]u_{AB}=u_{X}=(u_{AQ}+u_{PQ})/2\Rightarrow U_{AB_{0}}=40\sqrt{14}\Rightarrow U_{AB}=40\sqrt{7}V[/tex]
P/S:bài hỏi khá hay :D


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 08:11:14 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
sao biết uX=uAB=(uAQ+uPB)/2 vậy bạn


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: L.Lawliet trong 06:38:06 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
[tex]4\pi ^{2}f^{2}LC=1 >> Z_{L}=Z_{C}[/tex]
[tex]u_{AQ}=u_{L}+u_{X}[/tex]
[tex]u_{PB}=u_{C}+u_{X}[/tex]
[tex]>> u_{X}=\frac{u_{AQ}+u_{PB}}{2}[/tex]
[tex]>> U_{X}=40\sqrt{7}[/tex]
Mà [tex]u_{AB}=u_{L}+u_{C}+u_{X}[/tex]
[tex]>>> U_{AB}=40\sqrt{7} V[/tex]