Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 06:41:40 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14756Tiêu đề: 2 câu lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 06:41:40 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
1. Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau
a. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch
b. khác nhau về số lượng vạch
c. khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ
d. khác nhau về màu sắc các vạch

2. Laze rubi không hoạt động theo nguyên tắc nào dưới đây:
a. dựa vào sự tái hợp giữa electron và lỗ trống
b. tạo ra sự đảo lôn mật độ
c. sử dụng buồng cộng hưởng
d. dựa vào sự phát xạ cảm ứng

3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nếu ta làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha thì vân sáng trung tâm sẽ:
a. sẽ không còn nữa vì không có giao thoa
b. xê dịch về phía nguồn sớm pha
c. vẫn ở chính giữa trường giao thoa
d. xê dịch về phía nguồn trễ pha


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 08:14:38 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Câu 3 : D , cứ tưởng tượng như  cái nào đến trước được nhiều hơn


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 08:21:55 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Câu 1 , mình chọn C