Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngovdang trong 09:41:15 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14754Tiêu đề: Giao thoa sóng - đề HSG Nam Định 2013
Gửi bởi: ngovdang trong 09:41:15 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Nhờ các thầy một bài giao thoa sóng hay trong đề thi HSG tỉnh Nam Định 2013

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100 pi t) mm. Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục tọa độ xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1.
      1. Tìm biên độ sóng tổng hợp tại điểm M có tọa độ x = 3,96 cm; y = 5,28 cm?
      2. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm chuyển động mà hình chiếu (P) của nó ở mặt nước chuyển động với phương trình quĩ đạo y = x + 2   và có tốc độ v1 = 5  cm/s. Trong thời gian t = 2 s kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của 2 sóng?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng - đề HSG Nam Định 2013
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:00:32 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Với bài đăng này, chúng tôi thấy như vầy:

Tên ban đầu là "Nhờ các thầy một bài giao thoa sóng hay trong đề thi HSG tỉnh Nam Định 2013" quá dài, lần sau chúng tôi đề nghị bạn ĐẶT TÊN THẬT NGẮN GỌN, những điều như: nhờ các thầy giúp đỡ, đề hay thì KHÔNG CẦN THIẾT GHI TRONG TÊN TOPIC mà hãy GHI VÀO PHẦN NỘI DUNG.

Tên topic hiện tại đã được chúng tôi sửa lại cho ngắn gọn.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng - đề HSG Nam Định 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:34:27 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Nhờ các thầy một bài giao thoa sóng hay trong đề thi HSG tỉnh Nam Định 2013

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100 pi t) mm. Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục tọa độ xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1.
      1. Tìm biên độ sóng tổng hợp tại điểm M có tọa độ x = 3,96 cm; y = 5,28 cm?
      2. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm chuyển động mà hình chiếu (P) của nó ở mặt nước chuyển động với phương trình quĩ đạo y = x + 2   và có tốc độ v1 = 5  cm/s. Trong thời gian t = 2 s kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của 2 sóng?
a/
giả sử: xoy có ox trùng S1S2
Điểm M có:
[tex]d_1=\sqrt{x^2+y^2} = 6,6cm[/tex]
[tex]d_2=\sqrt{(11-x)^2+y^2} = 8,8cm[/tex]
Độ lệch pha 2 sóng tới điểm M : [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi(d_2-d_1)}{\lambda} = 22\pi/5[/tex]
[tex]A_M^2 = A1^2+A2^2+2A1A2.cos(\Delta \varphi) ==> A_M = 8,1cm[/tex]
b/x=0,y=2 . Quãng đường đi được trong 2s ==> S = v.t = 10cm ==> vị trí P sau 2s là
[tex]x = cos(45)*50=25\sqrt{2}[/tex]
[tex]y= 2+x=2+25\sqrt{2}[/tex]
Tới đây trở lại BT tìm số cực đại trên đoạn có 2 đầu [tex]M(d1=2,d2=5\sqrt{5}) ; N(d1=51,4 ; d2=44,59)[/tex]
(Tới đây em giải tiếp nhé, chúc may mắn)