Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 05:45:10 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14751Tiêu đề: hạt nhân
Gửi bởi: visao trong 05:45:10 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
1 mẫu quặng U238 có lẫn chì Pb206. giả thiết lúc mới hình thành trong đó chỉ có U238 nguyên chất. Hãy xác định tuổi của mẫu quặng đó. Biết rằng mẫu quặng cứ tìm thấy 10nguyên tử U238 thì có 2 nguyên tử chì và U238 là chất phóng xạ có chi kì bán rã là 4,5 tỉ năm.
A...1.17 tỉ
B...1.18
C....1.19
D..1.2
 mong thầy cô và các bạn giúp cho


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:24:53 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
1 mẫu quặng U238 có lẫn chì Pb206. giả thiết lúc mới hình thành trong đó chỉ có U238 nguyên chất. Hãy xác định tuổi của mẫu quặng đó. Biết rằng mẫu quặng cứ tìm thấy 10nguyên tử U238 thì có 2 nguyên tử chì và U238 là chất phóng xạ có chi kì bán rã là 4,5 tỉ năm.
A...1.17 tỉ
B...1.18
C....1.19
D..1.2
 mong thầy cô và các bạn giúp cho
Có thể dùng công thức nhanh sau đây để tính tuổi mẫu chất:
[tex]t = T\frac{ln(Nc/Nm+1)}{ln2}[/tex]

Trong đó: Nc: số hạt nhân con ở thời điểm t; Nm: số hạt nhân mẹ còn lại ở thời điểm t
Nc/Nm = 1/5


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:40:13 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
1 mẫu quặng U238 có lẫn chì Pb206. giả thiết lúc mới hình thành trong đó chỉ có U238 nguyên chất. Hãy xác định tuổi của mẫu quặng đó. Biết rằng mẫu quặng cứ tìm thấy 10nguyên tử U238 thì có 2 nguyên tử chì và U238 là chất phóng xạ có chi kì bán rã là 4,5 tỉ năm.
A...1.17 tỉ
B...1.18
C....1.19
D..1.2
 mong thầy cô và các bạn giúp cho
[tex]\frac{N_{pb}}{N_U} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{2}{10}=2^{t/T}-1 ==> t=1,18[/tex] tỷ năm