Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gấu tôm trong 04:17:49 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14749Tiêu đề: Một bài dao động cần được giải đáp
Gửi bởi: gấu tôm trong 04:17:49 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Mong các thầy và các bạn giúp em bài sau:
Bài 1: Cho hai vật dao động điều hoà trên cùng một trục toạ độ Ox, có cùng vị trí cân bằng là gốc O và có cùng biên độ với chu kì lần lượt là T1=1s và T2=2s. Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều ở miền có gia tốc âm, cùng đi qua vị trí có động năng gấp 3 lần thế năng và cùng đi theo chiều âm của trục Ox. Thời điểm gần nhất ngay sau đó mà hai vật gặp nhau là:
   A.[tex]\frac{2}{9}[/tex]           B.[tex]\frac{4}{9}[/tex] s           C.[tex]\frac{2}{3}[/tex] s          D.[tex]\frac{1}{3}[/tex] s


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cần được giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:21:10 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Bài này đã giải trên diễn đàn rồi:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13606.0