Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:19:37 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14739Tiêu đề: Dòng điện xay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:19:37 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này với ạ , không biết em sai ở đâu nữa.

Một cuộn dây thuần cảm có  [tex]L = \frac{2}{\pi }H[/tex], mắc nối tiếp với tụ điện C = 31,8 [tex]\mu F[/tex]. Điện áp gữa hai đầu cuộn day có dạng [tex]U_L= 200cos(100\pi t + \frac{\pi }{6}) V[/tex]. Cượng độ dòng điện qua mạch có biểu thức là :
A [tex]i = 2cos(100\pi t - \frac{\pi }{3})[/tex]
B [tex]i = 2cos(100\pi t + \frac{\pi }{3})[/tex]
C [tex]i = cos(100\pi t + \frac{\pi }{3})[/tex]
D [tex]i = cos(100\pi t - \frac{\pi }{3})[/tex]

Em tính ra Zl = 200; Zc = 100 => [tex]i = 2cos(100\pi t - \frac{\pi }{3})[/tex] nhưng đáp án lại là C nên em không hiểu  :(Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xay chiều
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:20:25 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Đáp án đúng phải là D
Tính ZL = 200 => Io = 1A => i = cos(100pit -pi/3)