Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 07:30:18 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14738Tiêu đề: Một câu tổng hợp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 07:30:18 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Câu 4: Mệnh đề nào sau đây là không đúng?
A. Nước cứng tạm thời là nước cứng có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ với HCO3-
B. Để làm mềm nước cứng vĩnh cữu có thể dùng dd K2CO3
C. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là oxi hóa ion kim loại thành kim loại
D. Có thể điều chế O2 trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân muối Cu(NO3)2

Đáp án là D, ai giải thích dùm mình

Và còn đáp án C, mình thắc mắc ion kim loại đã có tính oxi hóa, theo mình nghĩ thì điều chế kim loại là phải khử ion kim loại để thành kim loại chứ


Tiêu đề: Trả lời: Một câu tổng hợp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:32:53 AM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
[tex]2 Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t^o} 2CuO+4NO_2+O_2[/tex]
Có lẽ sai vì sản phẩm sinh ra là hỗn hợp 2 chất khí, không phải chỉ có 1 mình oxi, nên không dùng phương pháp này (hơ, tui đoán thôi, k dám chắc chắn)

Còn ý kiến của bạn câu C, ion kim loại có tính oxi hóa, muốn điều chế kim loại phải oxi hóa ion kim loại. Ví dụ muốn điều chế Cu phải dùng [tex]Fe \ oxh \ Cu^{2+}[/tex], ở đây Fe là chất khử, đi oxi hóa [tex]Cu^{2+}[/tex]. Từ đó muốn điều chế Cu ta phải ( dùng Fe) oxi hóa ion [tex]Cu^{2+}[/tex]. Bạn hiểu k ? (nói rắc rối quá TT)


Tiêu đề: Trả lời: Một câu tổng hợp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 12:07:21 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Mình thấy mâu thuẩn quá, nếu như ví dụ của bạn Fe là chất khử, thì khi tác dụng Cu2+ thì nó sẽ bị oxi hóa mới đúng chứ, đằng này lại dùng nó đem oxi hóa Cu2+.


Tiêu đề: Trả lời: Một câu tổng hợp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:16:19 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Chất khử đi oxi hóa chất oxi hóa mà bạn
Hay còn nói là chất khử bị (chất oxi hóa) khử ấy


Tiêu đề: Trả lời: Một câu tổng hợp
Gửi bởi: superburglar trong 12:16:48 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Câu 4: Mệnh đề nào sau đây là không đúng?
A. Nước cứng tạm thời là nước cứng có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ với HCO3-
B. Để làm mềm nước cứng vĩnh cữu có thể dùng dd K2CO3
C. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là oxi hóa ion kim loại thành kim loại
D. Có thể điều chế O2 trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân muối Cu(NO3)2

Đáp án là D, ai giải thích dùm mình

Và còn đáp án C, mình thắc mắc ion kim loại đã có tính oxi hóa, theo mình nghĩ thì điều chế kim loại là phải khử ion kim loại để thành kim loại chứ
Câu C,D sai:
Câu C sai.trích trong SGK::" Muốn chuyển hóa ion kim loại thành kim loại ta thực hiện quá trình khử ion kim loại"


Tiêu đề: Trả lời: Một câu tổng hợp
Gửi bởi: Nguyễn Thuỳ Vy trong 12:46:58 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Chất khử đi oxi hóa chất oxi hóa mà bạn
Hay còn nói là chất khử bị (chất oxi hóa) khử ấy

=.= Chất khử là chất bị oxh
Chất oxh là chất bị khử =.=


Tiêu đề: Trả lời: Một câu tổng hợp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:51:35 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2013
[tex]2 Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t^o} 2CuO+4NO_2+O_2[/tex]
Có lẽ sai vì sản phẩm sinh ra là hỗn hợp 2 chất khí, không phải chỉ có 1 mình oxi, nên không dùng phương pháp này (hơ, tui đoán thôi, k dám chắc chắn)

Còn ý kiến của bạn câu C, ion kim loại có tính oxi hóa, muốn điều chế kim loại phải oxi hóa ion kim loại. Ví dụ muốn điều chế Cu phải dùng [tex]Fe \ oxh \ Cu^{2+}[/tex], ở đây Fe là chất khử, đi oxi hóa [tex]Cu^{2+}[/tex]. Từ đó muốn điều chế Cu ta phải ( dùng Fe) oxi hóa ion [tex]Cu^{2+}[/tex]. Bạn hiểu k ? (nói rắc rối quá TT)

Chất khử đi oxi hóa chất oxi hóa mà bạn
Hay còn nói là chất khử bị (chất oxi hóa) khử ấy

Sorry, tui nhầm