Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 07:15:18 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14734Tiêu đề: hạt nhân
Gửi bởi: visao trong 07:15:18 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
1 mảnh gỗ có độ phóng xạ của 14C là 3 phân rã/phút... 1 mảnh gỗ lớn tương đương có độ phóng xạ 14phân rã/phút. Cho biết cho kì bán rã của 14C là 5568 năm. tuổi của mảnh gỗ là:::::
A 12,4 năm
B 11,4
C 13.4
D 10.4
 2: đồng vị Po210 phóng xạ thành 1 hạt anpha. Chu kì bán rã của Po210 là 138 ngày. Ban đầu mẫu Po có 1g sau 1 thời gian thi thể tích hêli ở đktc (1 mol khí trong đktc chiếm 22.4lit) được giải phóng là 89,6ml. tuổi của mẫu chất phóng xạ là
356 ngày
366
367
368

mong thầy cô và các bạn giúp cho


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:34:03 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
1 mảnh gỗ có độ phóng xạ của 14C là 3 phân rã/phút... 1 mảnh gỗ lớn tương đương có độ phóng xạ 14phân rã/phút. Cho biết cho kì bán rã của 14C là 5568 năm. tuổi của mảnh gỗ là:::::
A 12,4 năm
B 11,4
C 13.4
D 10.4

Ta có: [tex]H=H_0.2^-^(\frac{t}{T})\Leftrightarrow 3/60=14/60.2^-^(\frac{t}{T})=>t=12,37.10^3[/tex]  năm.


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:39:23 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013

 2: đồng vị Po210 phóng xạ thành 1 hạt anpha. Chu kì bán rã của Po210 là 138 ngày. Ban đầu mẫu Po có 1g sau 1 thời gian thi thể tích hêli ở đktc (1 mol khí trong đktc chiếm 22.4lit) được giải phóng là 89,6ml. tuổi của mẫu chất phóng xạ là
356 ngày
366
367
368

Số mol Heli sinh ra là n = V/22,4 = 0,004mol

=> số hạt Heli sinh ra là [tex]N_\alpha =n.N_A[/tex]

Số hạt Heli sinh ra bằng số hạt Po phân rã: [tex]N_\alpha =\Delta N\Leftrightarrow n.N_A=\frac{1}{210}.N_A(1-2^-^(\frac{t}{T}))=>t=364,85[/tex]  ngày.