Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hainam23 trong 05:24:24 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14733Tiêu đề: Câu bề rộng quang phổ sóng ánh sáng khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: hainam23 trong 05:24:24 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Em có bài này không biết cách làm , các thầy giúp em với
            Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng là

                                       Đáp án     0,38mm


Tiêu đề: Trả lời: Câu bề rộng quang phổ sóng ánh sáng khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: tsag trong 07:29:55 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng là

                                       Đáp án     0,38mm
giai
dentax=abs(xtim3 -xdo2)=asb(3x0.38-2x0,76)=0,38


Tiêu đề: Trả lời: Câu bề rộng quang phổ sóng ánh sáng khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:53:12 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Em có bài này không biết cách làm , các thầy giúp em với
            Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng là

                                       Đáp án     0,38mm

Giao thoa ánh sáng trắng thì xung quanh VSTT là các dãy màu như cầu vòng, tím ở trong( gần VSTT), đỏ ở ngoài( xa VSTT hơn). Các dãy càng xa thì sẽ càng rộng ra. Dãy 2 và dãy 3 thì dãy 3 rộng hơn, nên "che phủ" một phần dãy 2. Vẽ hình ra sẽ thấy rõ phần giao nhau có độ rông là [tex]x_S_d_2-x_S_t_3=2\lambda _d\frac{D}{a}-3\lambda _t\frac{D}{a}=0,38\mu m[/tex]