Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:52:29 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14719Tiêu đề: Điện xoay chiều (#)
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:52:29 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này em làm không ra đáp án:
Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung c = 4nF và cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là 1 V thì cường độ dòng  điện trong mạch là 2mA. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là [tex]\sqrt{2}[/tex] V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng
A. [tex]2\sqrt{3}mA[/tex]
B. [tex]\frac{\sqrt{6}}{4}m A[/tex]
C. [tex]\sqrt{\frac{3}{2}}mA[/tex]
D. [tex]\sqrt{2}mA[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều (#)
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:32:24 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Cậu áp dụng công thức:
[tex]C = \frac{Li_1^2-Li_2^2}{u_2^2 - u_1^2}[/tex]