Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:19:17 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14717Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:19:17 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em bài tập này:
 Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là [tex]x_1 = A_1 cos \omega t[/tex] (cm)  và [tex]x_2 = A_2 sin \omega t[/tex] (cm) . Biết [tex]16x_1^2 + 9x_2^2 = 24^2[/tex] . Tốc độ cực đại vật thứ nhất là 12cm/s . Tốc độ cực đại vật thứ hai là :
A. 9cm/s
B. 20cm/s
C. 15cm/s
D. 16cm/s
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:27:02 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Tham khảo bài điện này:

Mong Thầy Cô và các bạn giúp đỡ em một số câu Điện Xoay Chiều trong đề thi thử đại học.Em xin cảm ơn!

Câu 1: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần [tex]R=32\Omega[/tex]  và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f = 50 Hz. Kí hiệu uR, uC tương ứng là điện áp tức thời hai đầu các phần tử R và C. Biết rằng [tex]625u^{2}_{R}+256u^{2}_{C}=1600^{2}[/tex].Điện dung của tụ điện có giá trị là
A.[tex]\frac{10^{-3}}{5\Pi }F[/tex]   B.[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }F[/tex]   C.[tex]\frac{10^{-3}}{4\Pi }F[/tex]    D.[tex]\frac{4.10^{-4}}{\Pi }F[/tex]


u(r) và u(c) vuông pha nên (u(r)/U0(R))^2 + (u(c)/U0(c))^2=1. Sau đó đồng nhất với đẳng thức đề bài cho được U(r) U(c) rồi tìm C


Vì điện áp tức thời hai đầu R và hai đầu C vuông pha nên:

[tex]\left(\frac{u_{R}}{U_{0R}} \right)^{2} + \left(\frac{u_{C}}{U_{0C}} \right)^{2} = 1[/tex] (1)

Mà:

[tex]625u^{2}_{R}+256u^{2}_{C}=1600^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{u^{2}_{R}}{4096}+\frac{u^{2}_{C}}{10000}=1[/tex] (chia 2 vế cho [tex]1600^{2}[/tex]) (2)

Đồng nhất hệ số của (1) và (2) suy ra:

[tex]\begin{cases} & U_{0R}^{2} = 4096 \\ & U_{0C}^{2} = 10000 \end{cases}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \begin{cases} & U_{0R} = 64 \\ & U_{0C} = 100 \end{cases}[/tex]

Đến đây có lẽ bạn tự tính được CĐDĐ cực đại, sau đó suy ra C rồi.

*********

Phương pháp giải là dùng đồng nhất thức như bài điện xoay chiều chúng tôi vừa mới hướng dẫn.

Hai dao động vuông pha nên:

[tex]\left( \frac{x_{1}}{A_{1}}\right)^{2}+\left( \frac{x_{2}}{A_{2}}\right)^{2}=1[/tex]

Bạn có thể tự giải quyết tiếp.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:40:21 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Cho em hỏi đáp án có phải là 16 không ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:05:42 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Tham khảo thêm: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13437.0