Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: qazwsx trong 11:27:52 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14706Tiêu đề: Bài cơ học khó cần giải đáp.
Gửi bởi: qazwsx trong 11:27:52 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
   Người ta xâu 2 chiếc vòng O,O’ vào hai trục song song cách nhau một khoảng d. Một sợi dây được buộc cố định ở A’ rồi luồn qua 2 vòng. Vòng O’ đi xuống với vận tốc v không đổi. Tìm gia tốc của vòng O khi dây tạo với AB góc @.


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó cần giải đáp.
Gửi bởi: E.Galois trong 11:47:23 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
   Người ta xâu 2 chiếc vòng O,O’ vào hai trục song song cách nhau một khoảng d. Một sợi dây được buộc cố định ở A’ rồi luồn qua 2 vòng. Vòng O’ đi xuống với vận tốc v không đổi. Tìm gia tốc của vòng O khi dây tạo với AB góc @.
Bài này có trong sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí THPT của Tô Giang, cuốn cơ học 1, bài 1,5


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó cần giải đáp.
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 12:02:27 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
   Người ta xâu 2 chiếc vòng O,O’ vào hai trục song song cách nhau một khoảng d. Một sợi dây được buộc cố định ở A’ rồi luồn qua 2 vòng. Vòng O’ đi xuống với vận tốc v không đổi. Tìm gia tốc của vòng O khi dây tạo với AB góc @.

Coi vòng O là vật 1 , vòng O' là vật 2 , trái đất là vật 3

Đặt HQC gắn với O' đứng yên

Do dây không dãn nên hình chiếu của vận tốc tương đối giữa hai vật 1,2 lên phương dây bằng với vận tốc v

[tex]v_{12}cos\alpha =v[/tex] (1)

Mặt khác theo công thức cộng vận tốc : [tex]v_{13}=v_{12}+v_{23}[/tex] (Các vector vận tốc cùng là phương thẳng đứng)  (2)

Từ (1) và (2) ta tìm được đáp án của bài toán