Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Nguyen Minh Anh trong 10:49:15 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14704Tiêu đề: Bài nhiệt khó
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 10:49:15 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Tác nhân của một động cơ nhiệt là một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử, thực hiên chu trình như hình vẽ. Các đường đẳng nhiệt T1 và T2 đi qua chính giữa của các đường đẳng quá trình. Tìm hiệu suất của chu trình theo T1 và T2 đã biết.


Tiêu đề: Trả lời: Bài nhiệt khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 12:35:13 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Tác nhân của một động cơ nhiệt là một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử, thực hiên chu trình như hình vẽ. Các đường đẳng nhiệt T1 và T2 đi qua chính giữa của các đường đẳng quá trình. Tìm hiệu suất của chu trình theo T1 và T2 đã biết.

Ta có [tex]\frac{p_{2}}{p_{1}}=\frac{V_{2}}{V_{1}}=\frac{T_{2}}{T_{1}}[/tex]

Nhiệt lượng mà khí nhận được là

[tex]Q=C_{V}\Delta T_{12}+C_{P}\Delta T_{23}=\frac{1}{2}p_{1}V_{1}(\frac{T_{2}}{T_{1}}-1)(\frac{5T_{2}}{T_{1}}+3)[/tex]

Công mà khí thực hiện là : [tex]A=p_{1}V_{1}.\left(\frac{T_{2}}{T_{1}}-1 \right)^{2}[/tex]

Hiệu suất : [tex]H=\frac{A}{Q}[/tex]