Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:24:19 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14701Tiêu đề: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:24:19 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Nhờ các bạn giúp mình câu hỏi trắc nghiệm này với:
Chỉ ra phát biểu không đúng:
A. Dung dịch HCl [tex]10^{-10}M[/tex] có pH = 8
B. NaClO là chất điện li mạnh
C. Phản ứng giữa khí Cl2 và Metan ( tỉ lệ 1:1, ánh sáng) có sinh ra etan.
D. Sắt phản ứng với khí clo và sắt phản ứng với axit clohiđric cho sản phẩm muối clorua khác nhau.
Ngoài câu D ra mình thấy câu nào cũng sai, nhờ các bạn giúp mình với.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 10:59:43 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
theo mình có lẽ đáp án A, ph=10
còn đáp án B theo mình biết thì hầu hết các muối tan tốt điên ly mạnh cái này có lẽ cũng vậy :D
đáp án C CH4 có ánh sáng sẽ tạo những gốc CH3- và Cl2 thành Cl- các gốc này sẽ kết hợp thành chất bền hơn trong đo 2 gốc CH3 có thể tạo thành etan
đáp D thì 1 cái sắt 3, 1 cái sắt 2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 06:33:16 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
Cảm ơn bạn thế nều vậy thì bạn có thể tìm hộ mình xem pH của nó bằng mấy không  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 07:23:45 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
Cảm ơn bạn thế nều vậy thì bạn có thể tìm hộ mình xem pH của nó bằng mấy không  :D
ph ca A la 10 ma


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:35:11 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
Cảm ơn bạn thế nều vậy thì bạn có thể tìm hộ mình xem pH của nó bằng mấy không  :D
ph ca A la 10 ma
hi hi tự dưng một điều đơn giản vậy lại quên.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: muadongkhonglanh trong 07:02:51 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
-log(10^-10)=10 mà @@