Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:52:51 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14697Tiêu đề: điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:52:51 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
giải thích giùm e
chọn câu sai
Ạ Máy phát điện có công suất lớn thì rôt là nam châm điện
B MPĐ mà roto là phần cảm thì không cần bộ góp
C. trong MPĐ các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều quấn trên lõi thép
D. MPĐ xoay chiều 1 pha thì nam châm phải là nam châm điện


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:24:00 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
giải thích giùm e
chọn câu sai
Ạ Máy phát điện có công suất lớn thì rôt là nam châm điện
B MPĐ mà roto là phần cảm thì không cần bộ góp
C. trong MPĐ các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều quấn trên lõi thép
D. MPĐ xoay chiều 1 pha thì nam châm phải là nam châm điện
Câu kéo của các đáp án có nhiều vấn đề. Nếu chọn đáp án sai trong bài này thị chọn D