Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 05:31:38 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14687Tiêu đề: bài sóng dừng khó
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:31:38 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào 1 điểm cố định, đầu kia để tự do. người ta tạo sóng dừng trên dây với tần số bé nhất  là f1. để lại có sóng dừng phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. tỉ số f2/f1 bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng dừng khó
Gửi bởi: superburglar trong 07:33:41 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
vì một đầu cố định, một đầu cố  định nên:[tex]l=(2k1+1)\lambda 1/2=(2K2+1)\lambda 2/2[/tex]
tần số bé nhất==>K1=0 do đó giá trị tối thiểu để trên dây lại có sóng dừng ứng với K2=1==>f2/f1=3