Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: k4shando trong 03:07:08 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14685Tiêu đề: Một số thắc mắc trong 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 03:07:08 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Bài 1
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn S1 , S2 cách nhau 20cm có phương trình dao động lần lượt là [tex]u_{1}=5cos(40\pi t)(mm), u_{2}=5cos(40\pi t+\pi )(mm)[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Xét các điểm trên [tex]S_{1}S_{2}[/tex]. Gọi I là trung điểm của [tex]S_{1}S_{2}[/tex], M nằm cách I 1 đoạn 3cm sẽ dao động với biên độ là bao nhiêu

Ở bài này em thấy là do 2 nguồn ngược pha nên trung điểm I của đoạn S1S2 là điểm dao động với biên độ cực tiểu, mặt khác ta thấy điểm M cách I 1 đoạn 3cm =([tex]\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4})[/tex] với [tex]\lambda =4cm[/tex] , vậy em suy ra ngay điểm M là cực đại và đáp số là 10mm
Nhưng vấn đề là khi em thử vào công thức tính tổng quát biên độ của 2 sóng ngược pha nhau với công thức
A=2a[tex]\left|cos(\frac{\pi(d_{2}-d_{1})}{\lambda}+\frac{\pi }{2} \right|[/tex] với [tex]d_{2}-d_{1}=3cm[/tex] thì đáp án lại là 5[tex]\sqrt{2}[/tex] cm
vậy xin các thầy chỉ giúp cho em là em sai ở chỗ nào

Bài 2
Ở mặt thoáng của chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A,B cách nhau 10cm, dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là [tex]u_{1}=3cos(40\pi t+\frac{\pi }{6}), u_{2}=4cos(40\pi t+\frac{2\pi }{3})[/tex], cho vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Đường tròn tâm I là trung điểm AB , nằm trên mặt nước có bán kính R=4. Số điểm dao động với biên độ 7cm trên đường tròn là
 A.18             B.8            C.9               D.16

Mong các thầy và các bạn giúp đỡ em

Tiêu đề: Trả lời: Một số thắc mắc trong 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 03:23:21 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Bài 1
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn S1 , S2 cách nhau 20cm có phương trình dao động lần lượt là [tex]u_{1}=5cos(40\pi t)(mm), u_{2}=5cos(40\pi t+\pi )(mm)[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Xét các điểm trên [tex]S_{1}S_{2}[/tex]. Gọi I là trung điểm của [tex]S_{1}S_{2}[/tex], M nằm cách I 1 đoạn 3cm sẽ dao động với biên độ là bao nhiêu

Ở bài này em thấy là do 2 nguồn ngược pha nên trung điểm I của đoạn S1S2 là điểm dao động với biên độ cực tiểu, mặt khác ta thấy điểm M cách I 1 đoạn 3cm =([tex]\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4})[/tex] với [tex]\lambda =4cm[/tex] , vậy em suy ra ngay điểm M là cực đại và đáp số là 10mm
Nhưng vấn đề là khi em thử vào công thức tính tổng quát biên độ của 2 sóng ngược pha nhau với công thức
A=2a[tex]\left|cos(\frac{\pi(d_{2}-d_{1})}{\lambda}+\frac{\pi }{2} \right|[/tex] với [tex]d_{2}-d_{1}=3cm[/tex] thì đáp án lại là 5[tex]\sqrt{2}[/tex] cm
vậy xin các thầy chỉ giúp cho em là em sai ở chỗ nào


Mong các thầy và các bạn giúp đỡ em
+ Câu 1
bạn tính d1-d2=3cm sai rồi mà d1-d2=6cm
+Câu 2: trong diễn đàn nhiều bài dạng này rồi, hãy sử dụng chức năng tìm kiếm nhé


Tiêu đề: Trả lời: Một số thắc mắc trong 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 04:13:22 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
ban ơi d1-d2 bằng 3 chứ, vì I là trung điểm mà M cách I  3cm mà??


Tiêu đề: Trả lời: Một số thắc mắc trong 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:15:47 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
gọi x khoảng cách từ 1 điểm M đến trung điểm I đoạn thoảng AB
giả sử M nằm giữa I và A ( MB > MA )
khoảng cách từ nguồn 1 đến M là AM=d1= AB/2 - x
khoảng cách từ nguồn 2 đến M là BM=d2= AB/2 + x
suy ra d2 - d1 = 2x

mod giải thích đúng rồi đó bạn
nhân tiện xin nói thêm mod là các giáo viên chứ ko phải cùng lứa tụi mình đâu bạn


Tiêu đề: Trả lời: Một số thắc mắc trong 2 bài sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 09:13:33 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Thank bạn đã nhắc nhưng hades lớp 12 mà còn các thầy khác thì mình đều biết cả