Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 01:16:23 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14682Tiêu đề: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Thuy203 trong 01:16:23 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy co và các ban giup
2 nguon sóg kết hợp S1S2 dao đông vuông pha với S1S2=9lamđa. Điểm gần nhất trên trug trực s1s2 dao độg cùng pha với s1 cách s1s2 bao nhiêu? Đáp án là 41lamđa /8


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:23:22 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy co và các ban giup
2 nguon sóg kết hợp S1S2 dao đông vuông pha với S1S2=9lamđa. Điểm gần nhất trên trug trực s1s2 dao độg cùng pha với s1 cách s1s2 bao nhiêu? Đáp án là 41lamđa /8

Hai nguồn vuông pha, có thể u1 nhanh pha hơn u2 hay ngược lại.

Giả sử u1 chậm pha hơn, ta gọi u1 có dạng [tex]u_1=acos\omega t=>u_2=acos(\omega t+\frac{\pi }{2})[/tex]

Gọi M thuộc trung trực S1S2, cách S1 và S2 là d, tại M có 2 sóng truyền tới

[tex]u_1_M=acos(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda });u_2_M=acos(\omega t+\frac{\pi }{2}-\frac{2\pi d}{\lambda})[/tex]

Cộng hai phương trình lại ta có pha ban đầu của M là [tex]\varphi _M=-\frac{\pi }{\lambda }.2d+\frac{\pi }{4}[/tex]

Để M cùng pha S1 thì độ lệch pha giữa S1 và M là 2k pi  : [tex]\Delta \varphi=\frac{\pi }{\lambda }.2d-\frac{\pi }{4}=2k\pi[/tex]

=> [tex]d=(k+\frac{1}{8})\lambda[/tex]

Ta có: d > S1S2/2 => k > 4,375, M gần S1 nhất chọn k = 5 => [tex]d=5,125\lambda[/tex] => [tex]MI=2,45\lambda[/tex]

I là trung điểm AB.

Trường hợp u1 nhanh pha hơn bạn tự làm hén.
Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:28:32 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
e nghĩ không cần chia trường hợp đâu thầy
gọi trung điểm là I thì ta có tam giác S1MI vuông tại I
đề điểm M trên trung trực cùng pha với nguồn S1 thì S1M = k. lamđa
theo định lý pithago ta có IM = căn(K^2.lamđa^2 – 4,5^2.lamđa^2)
điều kiện là IM >= 0
suy ra k >= 4,5 vậy Kmin=5
thay vào IM tìm ra khoảng cách ngắn nhất
sao e tính ra đáp án là (căn19)/2


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 07:43:19 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
e nghĩ không cần chia trường hợp đâu thầy
gọi trung điểm là I thì ta có tam giác S1MI vuông tại I
đề điểm M trên trung trực cùng pha với nguồn S1 thì S1M = k. lamđa
theo định lý pithago ta có IM = căn(K^2.lamđa^2 – 4,5^2.lamđa^2)
điều kiện là IM >= 0
suy ra k >= 4,5 vậy Kmin=5
thay vào IM tìm ra khoảng cách ngắn nhất
sao e tính ra đáp án là (căn19)/2
Cách giải bạn sai rồi.(phần tô đỏ bạn lấy đâu ra cái đấy vậy???).bạn nhầm sang sóng dừng ak?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:01:10 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
ah, không phải mình nhầm với sóng dừng. mình nghĩ theo kiểu định nghĩ truyền sóng. nhưng mà quên mất là còn sóng từ nguồn kia gửi đến. cảm ơn bạn


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Thuy203 trong 10:42:39 AM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
cám ơn 2 bạn . Minh thấxyy ngj ngờ đápp ánn là 41lamđa /8 nên muốnn trao đổjj. Thanks nhjềuu