Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: challenger_vd96 trong 12:49:37 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14681Tiêu đề: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: challenger_vd96 trong 12:49:37 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
mọi người giúp em bài này với
c1  một khối gỗ hình trụ có tiết diện ngang 300cm[tex]^{3}[/tex] ,m= 1,2 kg đang nổi thẳng đứng trên mặt nước Dnước=103[tex]\frac{kg}{m^{3}}[/tex] lấy g=10=[tex]\pi ^{2}[/tex] m/[tex]s^{2}[/tex] khi nhấn khối gỗ khỏi VTCB một chút rồi thả nhẹ thì khối gỗ dao dông với chu kì là
 a T=10s        b T=4s          c T=0.4s     d kết quả k


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:41:02 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
mọi người giúp em bài này với
c1  một khối gỗ hình trụ có tiết diện ngang 300cm[tex]^{3}[/tex] ,m= 1,2 kg đang nổi thẳng đứng trên mặt nước Dnước=103[tex]\frac{kg}{m^{3}}[/tex] lấy g=10=[tex]\pi ^{2}[/tex] m/[tex]s^{2}[/tex] khi nhấn khối gỗ khỏi VTCB một chút rồi thả nhẹ thì khối gỗ dao dông với chu kì là
 a T=10s        b T=4s          c T=0.4s     d kết quả k


Chứng minh DĐĐH :
Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng xuống ; gốc tọa độ là khối tâm của khối gỗ khi cân bằng

Khi khối tâm của khối gỗ ở VTCB ta có : [tex]mg - D V_{0}g = 0 \Rightarrow mg = D V_{0}g = D S l_{0}g[/tex] (1)

Trong đó [tex]l_{0}[/tex] la chiều dài của phần chìm trong nước của khối gỗ

Khi khối tâm của khối gỗ có tọa độ x ta có : [tex]mg - D S ( l_{0}+ x )g = ma = m x"[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta có : [tex]x" = - \frac{D g S }{m} x \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D g S }}[/tex]

Thay số !
Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: challenger_vd96 trong 07:18:38 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
em cảm ơn thầy nhiều [-O<