Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: longtienti999 trong 11:22:52 AM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14678Tiêu đề: Sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: longtienti999 trong 11:22:52 AM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
3 điểm O , M , N cùng nằm trên 1 nửa đường thẳng xuất phát từ O . Tại O đặt 1 nguồn phát âm đẳng hướng , môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm tại M là 70 dB , tại N là 30 dB . Nếu chuyển nguồn âm từ O sang M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN = ?Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 01:37:46 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
3 điểm O , M , N cùng nằm trên 1 nửa đường thẳng xuất phát từ O . Tại O đặt 1 nguồn phát âm đẳng hướng , môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm tại M là 70 dB , tại N là 30 dB . Nếu chuyển nguồn âm từ O sang M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN = ?


xem bài tương tự: câu 4
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14332.0