Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 11:14:52 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14672Tiêu đề: Sóng điện từ và mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 11:14:52 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
Câu 1 : Tìm phát biểu sai về sóng điện từ
A. Các vectơ và biến thiên cùng tần số và cùng pha.
B. Sóng điện từ có thể truyền được trong thủy tinh và trong không khí.
C. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.
D. Các vectơ và cùng phương và biến thiên cùng tần số.
Câu 4 : Mạch dao động gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 2mH và tụ điện có điện dung biến đổi từ
70 pF đến 530 pF. Cho c=3.108m/s. Mạch dao động này có thể cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng trong khoảng nào sau đây?
A. Từ 700m đến 1932m; B. Từ 705m đến 1941m;
C. Từ 710m đến 1940m; D. Từ 715m đến 1945m.
Cho mình biết đáp án thoy cũng được. Cảm ơn mọi người [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:23:33 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
Câu 1 đáp án C, câu 2 sao tính ra đáp án b


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 11:26:16 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
Câu 1 : Tìm phát biểu sai về sóng điện từ
A. Các vectơ và biến thiên cùng tần số và cùng pha.
B. Sóng điện từ có thể truyền được trong thủy tinh và trong không khí.
C. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.
D. Các vectơ và cùng phương và biến thiên cùng tần số.
Câu 4 : Mạch dao động gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 2mH và tụ điện có điện dung biến đổi từ
70 pF đến 530 pF. Cho c=3.108m/s. Mạch dao động này có thể cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng trong khoảng nào sau đây?
A. Từ 700m đến 1932m; B. Từ 705m đến 1941m;
C. Từ 710m đến 1940m; D. Từ 715m đến 1945m.
Câu 5: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ từ cảm [tex]10\mu H[/tex], điện trở không đáng kể va tụ điện 12000pF, điện áp cực đại giũa hai bản tụ là 6V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:
A.[tex]20,8.10^{-2}[/tex] A   B.[tex]14,7.10^{-2}[/tex] A   C.173,2 A  D.122,5 A
Cảm ơn mọi người giúp đỡ [-O<

 
Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:30:10 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
bảo toàn năng lượng
[tex]\frac{1 .C.U^{2}}{2} = \frac{1 .L.I^{2}}{2}[/tex]

tính ra đáp án A

quên trong trường hợp này I max và u max nhé , lười gõ lại công thức quá


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 11:34:08 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
Câu 1 đáp án C, câu 2 sao tính ra đáp án b
Bạn xem lại câu 2 yk mình đang phân vân câu A hoặc D hoy


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 11:38:13 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
Câu 1 : Tìm phát biểu sai về sóng điện từ
A. Các vectơ và biến thiên cùng tần số và cùng pha.
B. Sóng điện từ có thể truyền được trong thủy tinh và trong không khí.
C. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.
D. Các vectơ và cùng phương và biến thiên cùng tần số.
Câu 4 : Mạch dao động gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 2mH và tụ điện có điện dung biến đổi từ
70 pF đến 530 pF. Cho c=3.108m/s. Mạch dao động này có thể cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng trong khoảng nào sau đây?
A. Từ 700m đến 1932m; B. Từ 705m đến 1941m;
C. Từ 710m đến 1940m; D. Từ 715m đến 1945m.
Cho mình biết đáp án thoy cũng được. Cảm ơn mọi người [-O<

Lần sau khi post bạn nhớ xem lại rối mới post nhé.(phần tô đỏ)
Câu 1. D sai sửa lại có phương vuông góc với nhau ms đúng


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:45:42 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
Câu 1 đáp án C, câu 2 sao tính ra đáp án b
Bạn xem lại câu 2 yk mình đang phân vân câu A hoặc D hoy

sorry , mình nhầm câu C  đúng rồi .,câu A và D đọc chẳng hiểu nó nói cái chi mô tê gì