Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phuc_tran7693 trong 10:13:18 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14671Tiêu đề: Bài tập sóng
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 10:13:18 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
Tâm phát sóng có phương trình x= 2cos10[tex]\pi[/tex]t (cm). Sóng có tốc độ lan truyền là 30cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên hai hướng truyền sóng ngược nhau cùng chậm pha là 2[tex]\pi[/tex]/3 so với nguồn có khoảng cách là?

Xin thấy hướng dẫn hộ em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:06:39 AM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
hai điểm trên 2 hướng truyền sóng ngược nhau có cùng độ lệch pha với nguồn thì đối xứng qua nguồn nên khoảng cách từ các điểm đến nguồn là băng nhau.
xét 1 điểm cách nguồn đoạn d thì độ lệch pha tính bới công thức (2pi.d)/lamđa
từ dữ kiện đề bài bạn tìm lamđa rồi thế vào công thức trên tìm ra d
sau đó lấy d nhân 2 là ra đáp án mà đề yêu cầu.
công thức này là cơ bản trong sách giáo khoa, bạn nên học kĩ trong đó để làm nhanh hơn