Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phuc_tran7693 trong 10:08:38 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14670



Tiêu đề: Bài tập quang điện
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 10:08:38 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
1/ Rọi vào catot phẳng hình tròn của tế bào quang điện một bức xạ có lamda 0,33[tex]\mu[/tex]m thì thấy để hãm dòng quang điện cần có Uh là 0,3125V. Anot của tế bào quang điện cũng có dạng phẳng hình tròn song song với catot đặt đối diện và cách catot là 2cm. Đặt giữa anot và catot của tế bào quang điện đó một điện áp là 2,28V, rồi rọi vào tâm của mặt catot một chùm bức xạ rất hẹp, muốn toàn bộ electron quang điện quang điện bứt ra từ mặt catot đến mặt anot thì mặt anot phải có bán kính tối thiểu là bao nhiêu?

2/ Tế bào quang điện có catot làm bằng Cs, có công thoát là 1,89eV, chiếu sáng bằng bức xạ điện từ có biểu thức J= a(1+ cos[tex]\Omega[/tex]t)cos[tex]\Omega[/tex]ot. Trong đó a là hằng số và [tex]\Omega[/tex]=6.1014rad/s và [tex]\Omega[/tex]o =3,6.1015rad/s. Vận tốc cực đại của electron bứt ra từ catot là bao nhiêu?

3/ Một chùm foton của bức xạ đơn sắc có lamda là 0,232[tex]\mu[/tex]m đập vuông góc với một điện cực bằng Pt, làm bật ra theo phương pháp tuyến với bề mặt điện cực các electron quang với tốc độ cực đại. Cho công thoát của Pt là 4,09eV, hiệu suất lượng tử là 100%. Tính động lượng mà mỗi foton truyền cho điện cực?

4/ Một chùm foton của bức xạ đơn sắc có lamda là 2720A đập xiên góc với một điện cực bằng Volfram, làm bật ra các electron quang vuông góc với chùm foton rọi tới và có tốc độ là 0,02vomax. Cho công thoát của Volfram là 4,5eV, hiệu suất lượng tử là 100%. Tính động lượng mà mỗi foton truyền cho điện cực?

Mong được hướng dẫn các câu hỏi trên ạ.