Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vythanh trong 10:19:33 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14650Tiêu đề: bài tập động lực học vật rắn
Gửi bởi: vythanh trong 10:19:33 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
Xét điểm M trên vật rắn đang chuyển động quay biến đổi đều quanh 1 trục cố định. Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của  điểm M đc kí hiệu như sau: (1) là tốc độ góc, (2) là gia tốc góc, (3) là góc quay, (4) là gia tốc tiếp tuyến.Đại lượng nào kể trên của điểm Mkhông tha đổi khi vật quay?
A (1) và (2)
B.(2)
C. (2) và (4)
D. (1)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập động lực học vật rắn
Gửi bởi: havang1895 trong 01:59:56 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
Xét điểm M trên vật rắn đang chuyển động quay biến đổi đều quanh 1 trục cố định. Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của  điểm M đc kí hiệu như sau: (1) là tốc độ góc, (2) là gia tốc góc, (3) là góc quay, (4) là gia tốc tiếp tuyến.Đại lượng nào kể trên của điểm Mkhông tha đổi khi vật quay?
A (1) và (2)
B.(2)
C. (2) và (4)
D. (1)
2, 4