Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:10:53 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14647Tiêu đề: dao động khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:10:53 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
cho mình hỏi một số câu khó
 cau 1 : 1 con lắc lò xo độ cứng k, gắn vật m1, dao dộng với biên độ A. tìm tốc độ cực đại của điểm chính giữa lò xo ?

 câu 2 : 1 con lắc lò xo gồm vật m1=2kg, k=100N/m dđ điều hòa trên mp ngang không ma sát, biên độ A=5cm. khi vật m1 đến biên thì đặt nhẹ lên nó vật m2. hệ số ma sát giữa m1 và m2 là 0,2. g=10m/s2. điều kiện m2 để nó không trượt trên m1 là ?    đáp số m2>=0,5kgTiêu đề: Trả lời: dao động khó
Gửi bởi: cuongthich trong 09:48:24 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
cho mình hỏi một số câu khó
 cau 1 : 1 con lắc lò xo độ cứng k, gắn vật m1, dao dộng với biên độ A. tìm tốc độ cực đại của điểm chính giữa lò xo ?

 câu 2 : 1 con lắc lò xo gồm vật m1=2kg, k=100N/m dđ điều hòa trên mp ngang không ma sát, biên độ A=5cm. khi vật m1 đến biên thì đặt nhẹ lên nó vật m2. hệ số ma sát giữa m1 và m2 là 0,2. g=10m/s2. điều kiện m2 để nó không trượt trên m1 là ?    đáp số m2>=0,5kg


câu 2:
Để vật m2 không trượt trên m1 thì lực quán tính cực đại tác dụng lên m2 có độ lớn không vượt quá lực ma sát nghỉ giữa m1 và m2 tức là [tex]F_{msn}\geq F_{qtmax}\rightarrow \mu m_{2}g\geq m_{2}a_{max}\rightarrow \mu g\geq w^{2}A[/tex] [tex]\mu g\geq \frac{k}{m1+m2}A\rightarrow m2\geq 0.5kg[/tex]