Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: challenger_vd96 trong 03:35:10 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14643Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: challenger_vd96 trong 03:35:10 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
mọi người giúp em giải chi tiết mấy bài này với
C1 cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh với cuộn cảm thuần ,R=200[tex]\Omega[/tex]
 tụ điện có điện dung thay đổi được Duy trì hai đầu mạch một điện áp ổn định với f=50Hz thì thấy khi điện dung của tụ là C và [tex]\frac{C}{2}[/tex] thì đoạn mạch tiêu thụ cùng một công suất đồng thời cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch ứng với hai giá trị trên của tụ điện thì vuông pha nhau độ tự cảm của cuôn day là
A.[tex]\frac{3}{\pi }[/tex] H        B.[tex]\frac{6}{\pi }[/tex]H      C.[tex]\frac{1}{\pi }[/tex]H            D.[tex]\frac{4}{\pi }[/tex]H

C2  cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm tụ điện và điện trở duy trì hai đầu mạch một điện áp u=[tex]U\sqrt{2}\cos (\omega t)[/tex] khi nối tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng trên điện trở tăng 2 lần vả dòng điên trong mạch trước khi nối tắt vuông pha với dòng điện sau khi nối tắt. Hệ số công suất của đoạn mạch sau khi nối tắt là
 A.[tex]\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex]      B.[tex]\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]  C.[tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]  D.[tex]\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]

 


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:05:20 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
mọi người giúp em giải chi tiết mấy bài này với
C1 cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh với cuộn cảm thuần ,R=200[tex]\Omega[/tex]
 tụ điện có điện dung thay đổi được Duy trì hai đầu mạch một điện áp ổn định với f=50Hz thì thấy khi điện dung của tụ là C và [tex]\frac{C}{2}[/tex] thì đoạn mạch tiêu thụ cùng một công suất đồng thời cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch ứng với hai giá trị trên của tụ điện thì vuông pha nhau độ tự cảm của cuôn day là
A.[tex]\frac{3}{\pi }[/tex] H        B.[tex]\frac{6}{\pi }[/tex]H      C.[tex]\frac{1}{\pi }[/tex]H            D.[tex]\frac{4}{\pi }[/tex]H


Hướng dẫn cách suy luận nhanh : công suất như nhau nên I như nhau do đó tổng trở như nhau

[tex]\Rightarrow R^{2} + (Z_{L} - 2Z_{C})^{2} = R^{2} + (Z_{L} - 2Z_{C})^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{C}= \frac{2Z_{L}}{3}[/tex]  (1)

Do cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch ứng với hai giá trị trên của tụ điện thì vuông pha nhau nên

[tex]\frac{Z_{L} - Z_{C}}{R}. \frac{Z_{L} - 2Z_{C}}{R} = -1[/tex] (2)

Thay (1) vào (2) ta tính được ZL


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:17:05 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
mọi người giúp em giải chi tiết mấy bài này với
C2  cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm tụ điện và điện trở duy trì hai đầu mạch một điện áp u=[tex]U\sqrt{2}\cos (\omega t)[/tex] khi nối tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng trên điện trở tăng 2 lần vả dòng điên trong mạch trước khi nối tắt vuông pha với dòng điện sau khi nối tắt. Hệ số công suất của đoạn mạch sau khi nối tắt là
 A.[tex]\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex]      B.[tex]\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]  C.[tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]  D.[tex]\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]


điện áp hiệu dụng trên điện trở tăng 2 lần , nghĩa là I tăng hai lần , do đó công suất tăng 4 lần

Ta có [tex]\frac{U^{2}}{R} cos^{2}\varphi _{2} = 4 \frac{U^{2}}{R} cos^{2}\varphi _{1}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{cos^{2}\varphi _{1}}{cos^{2}\varphi _{2}} = 1/4[/tex] (1)

Do dòng điên trong mạch trước khi nối tắt vuông pha với dòng điện sau khi nối tắt

[tex]cos^{2}\varphi _{1} = sin^{2}\varphi _{2}[/tex] (2)

Thay (2) vào (1) ta có : [tex]tan^{2}\varphi _{2} = 1/4 [/tex]

[tex]\Rightarrow cos \varphi _{2} = \frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]