Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 09:45:24 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14631Tiêu đề: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 09:45:24 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Nhờ các thầy giải giúp em bài toán:
Trên mặt nước tại hai điểm s1,s2 cách nhau 8cm.người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp,dao động diều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình
uA=6cos(40pi.t và uB=8cos(40pi.t)  (u(,mm),t(s).Tốc độ truyền sóng 40cm/s.coi biên độ sóng không đổi khi truyền.Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn s1,s2.Cám ơn thầy.Tiêu đề: Trả lời: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:08:20 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
A^2[tex]\= 6^{2}+ 8^{2} + 2.6.8. cos \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }[/tex]
A= 1cm= 10cm
vậy [tex]cos \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }= 0 \Rightarrow \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }= \frac{\pi }{2}[/tex]
[tex]4\Delta d= \lambda \Rightarrow \Delta d=5[/tex]
dễ dàng thấy có 2 điểm thỏa mãn
M1, M2
AM1= 6,5 BM1=1,5
AM2= 1,5 BM2= 1,5
( công thức lấy trên mạng không biết có đúng k??)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 10:16:01 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
A^2[tex]\= 6^{2}+ 8^{2} + 2.6.8. cos \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }[/tex]
A= 1cm= 10cm
vậy [tex]cos \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }= 0 \Rightarrow \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }= \frac{\pi }{2}[/tex]
[tex]4\Delta d= \lambda \Rightarrow \Delta d=5[/tex]
dễ dàng thấy có 2 điểm thỏa mãn
M1, M2
AM1= 6,5 BM1=1,5
AM2= 1,5 BM2= 1,5
( công thức lấy trên mạng không biết có đúng k??)
đáp án trong sách là 16 thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: superburglar trong 10:16:54 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Nhờ các thầy giải giúp em bài toán:
Trên mặt nước tại hai điểm s1,s2 cách nhau 8cm.người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp,dao động diều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình
uA=6cos(40pi.t và uB=8cos(40pi.t)  (u(,mm),t(s).Tốc độ truyền sóng 40cm/s.coi biên độ sóng không đổi khi truyền.Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn s1,s2.Cám ơn thầy.


Mình nghĩ bài này nên vẽ hình thì dễ hơn đấy :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: k4shando trong 10:20:24 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Mình làm bài này thế này
ta thấy [tex]\sqrt{6^{2}+8^{2}}=10mm=1cm[/tex] do đó sóng tại điểm có biên độ 1cm vuông pha
vậy ta có [tex]\Delta \varphi_{1}=\frac{2\pi d_{1}}{\lambda}=\pi .d_{1}[/tex] và [tex]\Delta \varphi_{2}=\frac{2\pi d_{2}}{\lambda}=\pi .d_{2}[/tex]
với [tex]\lambda=2[/tex]
[tex]\Rightarrow\Delta\varphi _{1}-\Delta\varphi _{2}=\pi(d_{1}-d_{2})=0,5[/tex]
vậy đáp án là 0,5


Tiêu đề: Trả lời: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: k4shando trong 10:25:05 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
super thử vẽ hình bài đó giùm dc ko ? với loại sóng mà cho 2 biên độ ban đầu của 2 sóng tại nguồn khác nhau như thế này thì hướng giải chung vẫn còn khá mơ hồ với nhiều bạn trong đó có cả mình nữa


Tiêu đề: Trả lời: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: longtienti999 trong 10:44:40 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Mình làm bài này thế này
ta thấy [tex]\sqrt{6^{2}+8^{2}}=10mm=1cm[/tex] do đó sóng tại điểm có biên độ 1cm vuông pha
vậy ta có [tex]\Delta \varphi_{1}=\frac{2\pi d_{1}}{\lambda}=\pi .d_{1}[/tex] và [tex]\Delta \varphi_{2}=\frac{2\pi d_{2}}{\lambda}=\pi .d_{2}[/tex]
với [tex]\lambda=2[/tex]
[tex]\Rightarrow\Delta\varphi _{1}-\Delta\varphi _{2}=\pi(d_{1}-d_{2})=0,5[/tex]
vậy đáp án là 0,5

Bài này nó hỏi số điểm mà bạn kết luận delta phi làm gì @@


Tiêu đề: Trả lời: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: k4shando trong 10:52:28 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
sr đấy là khoảng cách từ điểm đó đến trung điểm S1S2, còn điểm thì có 2 điểm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: superburglar trong 10:59:19 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
sr đấy là khoảng cách từ điểm đó đến trung điểm S1S2, còn điểm thì có 2 điểm
dạng bài này mình đã làm trên diễn đàn rùi nhưng giờ tìm chưa ra.bạn thử chức năng tìm kiếm xem :D.mà bài này là 16 điểm chứ bạn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tap giao thoa sóng cơ khó.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:13:10 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
Nhờ các thầy giải giúp em bài toán:
Trên mặt nước tại hai điểm s1,s2 cách nhau 8cm.người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp,dao động diều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình
uA=6cos(40pi.t và uB=8cos(40pi.t)  (u(,mm),t(s).Tốc độ truyền sóng 40cm/s.coi biên độ sóng không đổi khi truyền.Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn s1,s2.Cám ơn thầy.

Một điểm M bất kì thuộc AB cách hai nguồn lần lượt d1, d2. Tại M có 2 sóng truyền tới:

[tex]u_A_M=6cos(40\pi t-\frac{2\pi d_1}{\lambda })mm[/tex]

[tex]u_B_M=8cos(40\pi t-\frac{2\pi d_2}{\lambda })mm[/tex]

Để M có biên 1cm  thì hai phương trình trên vuông pha nhau vì [tex]1cm=\sqrt{0,6^2+0,8^2}[/tex]

=> [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi }{\lambda }(d_2-d_1)=(2k+1)\frac{\pi }{2}=>d_2-d_1=(2k+1)\frac{\lambda }{4}[/tex]

Ta có: -AB < d2 - d1 < AB => -8,5 < k < 7,5 => có 16 giá trị k : có 16 điểm có biên độ 1cm trên AB.