Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 08:46:58 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14615



Tiêu đề: bài cơ trích tạp chí vật lý hay
Gửi bởi: nguyenmax trong 08:46:58 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Mọi người cùng giải hộ mình nhé:
Một chiếc xe kéo khối lượng M, chiều dài L đứng yên trên một mặt bàn ngang nhẵn. Ở giữa xe kéo có một khối lập phương nhỏ khối lượng m. Người ta cung cấp cho khối lập phương vận tốc v hướng về một trong hai phía thành xe kéo. Tìm sự dịch chuyển của xe kéo khi khối lập phương ở chính giữa xe kéo sau khi đã va đập 17 lần vào thành xe, va đập coi như hoàn toàn đàn hồi.


Tiêu đề: Trả lời: bài cơ trích tạp chí vật lý hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:38:22 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
Mọi người cùng giải hộ mình nhé:
Một chiếc xe kéo khối lượng M, chiều dài L đứng yên trên một mặt bàn ngang nhẵn. Ở giữa xe kéo có một khối lập phương nhỏ khối lượng m. Người ta cung cấp cho khối lập phương vận tốc v hướng về một trong hai phía thành xe kéo. Tìm sự dịch chuyển của xe kéo khi khối lập phương ở chính giữa xe kéo sau khi đã va đập 17 lần vào thành xe, va đập coi như hoàn toàn đàn hồi.
Xem không có ma sát giữa khối lập phương và sàn xe

Vận tốc khối tâm của hệ luôn không đổi và bằng : [tex]V = \frac{mv}{M + m}[/tex]

Thời gian kể từ lúc cung cấp cho khối lập phương vận tốc v đến khi khối lập phương ở chính giữa xe kéo sau khi đã va đập 17 lần vào thành xe là T = 17 L/v

Độ dịch chuyển của khối tâm của hệ lúc này cũng là độ dịch chuyển của xe : [tex]S = V.T = 17\frac{m L }{M + m}[/tex]