Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 11:06:41 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14611Tiêu đề: thầy cô giúp em giải bài sóng cơ này với
Gửi bởi: lyly2210 trong 11:06:41 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là :
A.0                 
B. 3                   
C. 2                 
D. 4
ĐÁP ÁN LÀ C NHƯNG EM LÀM RA CÂU D MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI THÍCH GIÙM


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giúp em giải bài sóng cơ này với
Gửi bởi: k4shando trong 11:19:48 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Bài này đáp án là 2 đường hyperbol  Cực đại cắt MN, nếu là số cực đại trên MN thì mới là 4 bạn ah, mình ko biết vẽ hình nên khó chỉ cho bạn quá


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giúp em giải bài sóng cơ này với
Gửi bởi: superburglar trong 11:57:16 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là :
A.0                 
B. 3                   
C. 2                 
D. 4
ĐÁP ÁN LÀ C NHƯNG EM LÀM RA CÂU D MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI THÍCH GIÙM
Xem link http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9137.0


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giúp em giải bài sóng cơ này với
Gửi bởi: lyly2210 trong 08:55:43 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là :
A.0                 
B. 3                   
C. 2                 
D. 4
ĐÁP ÁN LÀ C NHƯNG EM LÀM RA CÂU D MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI THÍCH GIÙM
Xem link http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9137.0
ban ơi hình như link đó giải sao oy thì phải bạn coi lai giùm mình với


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giúp em giải bài sóng cơ này với
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:47:07 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là :
A.0                 
B. 3                   
C. 2                 
D. 4
ĐÁP ÁN LÀ C NHƯNG EM LÀM RA CÂU D MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI THÍCH GIÙM

nếu nói có 4 cực đại thì đúng ^^
đáp án C là chuẩn oy
1 hyperbol sẽ cắt MN tại 2 điểm
gọi MN cắt AB tại O tìm số cđ trên OM
tính diện tích tam giác bằng herong ta được S= 30
=> OM= 4,6
tính được
AO = 11
OB= 2
(12-5)/ 1,2 [tex]\leq[/tex] k [tex]\leq[/tex] ( 11-2)/1.2
5,8 [tex]\leq[/tex]k[tex]\leq[/tex]7,5
k= 6, k =7
có 2 cực đại
nếu tính số cực đại trên MN thì là 4 nhưng là hyperbol cắt thì chỉ là 2