Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: k4shando trong 04:02:33 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14602Tiêu đề: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 04:02:33 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Có 2 nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là [tex]u_{1}[/tex]= 2cos(100[tex]\pi[/tex]t- [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] ) (mm) và [tex]u_{2}[/tex]= 2cos(100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] ) (mm) . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s . Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S[tex]_{1}[/tex] khoảng S[tex]_{1}M[/tex]=10cm và S2 khoảng S[tex]_{2}M[/tex]=6cm. Điểm dao động cực đại trên S[tex]_{2}M[/tex] xa S2 nhất là bao nhiêuTiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 09:07:40 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Thầy ơi [tex]\lambda=2[/tex] mà thầy ,theo em hiểu thì ở đây là tìm điểm dao động cực đại trên cạnh [tex]S_{2}M[/tex]  sao cho điểm đó cách [tex]S_{2}[/tex] xa nhất. Em đã kiểm tra dữ liệu rồi và hoàn toàn đúng,  đáp án là 3,57cm thầy ah
Hướng làm của em như thế này thầy xem giùm em có ổn không ah, điểm cần tìm nằm trên cạnh [tex]S_{2}M[/tex] mà xa s2 nhất thì phải nằm ở điểm có giá trị k lớn nhất trong số các đường cực đại cắt [tex]S_{2}M[/tex] , mà từ dữ liệu cho vị trí điểm M thì em tìm dc điểm M nằm giữa khoảng Cực đại bậc 2 và bậc 3 vậy điểm cần tìm là điểm cực đại có k=3, nhưng em làm thế mà ko ra dc đáp án đúng
Mong các thầy giúp đỡ em


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: cuongthich trong 10:17:44 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Thầy ơi [tex]\lambda=2[/tex] mà thầy ,theo em hiểu thì ở đây là tìm điểm dao động cực đại trên cạnh [tex]S_{2}M[/tex]  sao cho điểm đó cách [tex]S_{2}[/tex] xa nhất. Em đã kiểm tra dữ liệu rồi và hoàn toàn đúng,  đáp án là 3,57cm thầy ah
Hướng làm của em như thế này thầy xem giùm em có ổn không ah, điểm cần tìm nằm trên cạnh [tex]S_{2}M[/tex] mà xa s2 nhất thì phải nằm ở điểm có giá trị k lớn nhất trong số các đường cực đại cắt [tex]S_{2}M[/tex] , mà từ dữ liệu cho vị trí điểm M thì em tìm dc điểm M nằm giữa khoảng Cực đại bậc 2 và bậc 3 vậy điểm cần tìm là điểm cực đại có k=3, nhưng em làm thế mà ko ra dc đáp án đúng
Mong các thầy giúp đỡ em

theo thầy nghỉ thì dường cực đại cắt Ms2 mà ở xa S2 nhất thì phải là đường cực đại nằm trên S2M  có k nhỏ nhất
vì đường cực đại càng gần nguồn thì nó càng cong e ạ
thầy sẽ tính thề này :
[tex]\Delta d_{M}=10-6=4cm : \Delta d_{S2}=8-0=8cm[/tex]
2 nguồn giao động vuông pha nên số CĐ trên [tex]MS_{2}[/tex] là
[tex]4\leq (2K+1)\frac{\lambda }{4}<8\rightarrow K= 4,5,6,7[/tex]
đường cực đại xa S2 nhất ứng với K=4
đây là quan điểm của em nhờ thầy Dương cho ý kiến ạ
Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 10:56:14 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
ah đúng rồi em viết nhầm thầy ơi, đúng là k phải nhỏ nhất nhưng còn tính cái khoảng cách kia thì thế nào thầy cho em hướng giải với


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 07:38:23 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
ah đúng rồi em viết nhầm thầy ơi, đúng là k phải nhỏ nhất nhưng còn tính cái khoảng cách kia thì thế nào thầy cho em hướng giải với
Bạn xem lại [tex]\lambda =0,2cm[/tex]
[tex]\lambda =0,2cm[/tex]????
khi đó áp dụng [tex]d1-d2=(K-1/4)\lambda[/tex].dựa vào tam giác vuông để tính d2


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 09:26:22 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Em đã tính theo cách trên với k=4 nhưng lại ra là 4,86 nhưng nếu tính theo cách của super thì cũng ko ra nốt, có điều em thắc mắc là với 2 nguồn dao động vuông pha thì khi tìm số cực đại hay cực tiểu nên dùng theo công thức nào giữa 2 công thức [tex]d_{2}-d_{1}=\left<2k+1 \right>.\frac{\lambda }{4}[/tex]
hay là công thức [tex]d_{2}-d_{1}=\left<k-\frac{1}{4} \right>.\lambda[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 09:30:41 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Em đã tính theo cách trên với k=4 nhưng lại ra là 4,86 nhưng nếu tính theo cách của super thì cũng ko ra nốt, có điều em thắc mắc là với 2 nguồn dao động vuông pha thì khi tìm số cực đại hay cực tiểu nên dùng theo công thức nào giữa 2 công thức [tex]d_{2}-d_{1}=\left<2k+1 \right>.\frac{\lambda }{4}[/tex]
hay là công thức [tex]d_{2}-d_{1}=\left<k-\frac{1}{4} \right>.\lambda[/tex]

HD:
đề bài bạn cho nhầm [tex]\omega =10\Pi[/tex] mới chính xác
Giả sử tại M nẳm trên cực đại.có [tex]d1-d2=(k-1/4)\lambda \Rightarrow k=2,25[/tex]Vậy điểm nằm trên MS2 thuộc đường cực đại ứng với k=3.
gọi điểm cần tìm là N.Dặt S2N=x có [tex]\sqrt{X^{2}+64}-X=(3-1/4).2=5,5\Rightarrow x=3,068cm[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 09:43:47 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2013
Em đã tính theo cách trên với k=4 nhưng lại ra là 4,86 nhưng nếu tính theo cách của super thì cũng ko ra nốt, có điều em thắc mắc là với 2 nguồn dao động vuông pha thì khi tìm số cực đại hay cực tiểu nên dùng theo công thức nào giữa 2 công thức [tex]d_{2}-d_{1}=\left<2k+1 \right>.\frac{\lambda }{4}[/tex]
hay là công thức [tex]d_{2}-d_{1}=\left<k-\frac{1}{4} \right>.\lambda[/tex]

Bạn cứ viết phương trình sóng tại M thì sẽ thấy biên độ tại M là [tex]2Acos(\frac{\Pi (d1-d2}{\lambda }+\Pi /4)\Rightarrow A_{M}max\Leftrightarrow cos(...)=1\Rightarrow \frac{\Pi (d1-d2)}{\lambda }+\Pi /4=k\Pi \Rightarrow d1-d2=(k-1/4)\lambda[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: ngochocly trong 11:34:36 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
Có 2 nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là [tex]u_{1}[/tex]= 2cos(100[tex]\pi[/tex]t- [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] ) (mm) và [tex]u_{2}[/tex]= 2cos(100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] ) (mm) . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s . Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S[tex]_{1}[/tex] khoảng S[tex]_{1}M[/tex]=10cm và S2 khoảng S[tex]_{2}M[/tex]=6cm. Điểm dao động cực đại trên S[tex]_{2}M[/tex] xa S2 nhất là bao nhiêu
Theo em thì đề không sai.
Như thầy Dương và bạn Super đã c/m:
 [tex]d_{1} - d_{2}} = \lambda (k - 1/4)[/tex]
Do điểm cần tìm thuộc [tex]MS_{2}[/tex] nên:
[tex]MS_{1}-MS_{2}<d_{1} - d_{2}< S_{1}S_{2}[/tex]
tức là [tex]4<d_{1} - d_{2}< 8[/tex]
với lamda=0.2 cm ta tìm được kmin=21
=> [tex]d_{1} - d_{2}} = 4.15[/tex]
Mà  [tex]d_{1}^{2} - d_{2}^{2} =64[/tex]
=> d2=5.64cm


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 11:46:40 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
Có 2 nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là [tex]u_{1}[/tex]= 2cos(100[tex]\pi[/tex]t- [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] ) (mm) và [tex]u_{2}[/tex]= 2cos(100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] ) (mm) . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 100cm/s . Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S[tex]_{1}[/tex] khoảng S[tex]_{1}M[/tex]=10cm và S2 khoảng S[tex]_{2}M[/tex]=6cm. Điểm dao động cực đại trên S[tex]_{2}M[/tex] xa S2 nhất là bao nhiêu

Giải lại cho em sau khi chỉnh lại số liệu ( lần sau em up đề cẩn thận hơn để không làm mất thời gian người giúp )
Tam giác S1S2M vuông tại S2

Bước sóng : 2 cm

Hiperbol cực đại thỏa : [tex]-8 < S_{1}P - S_{2}P = \lambda (k - 1/4) < 8 [/tex]

[tex]\Leftrightarrow - 3,75 < k < 4,25[/tex]

Chỉ với những giá trị k không âm ( d1 > d2 ) thì hiperbol cực đại mới có giao điểm với đường thẳng vuông góc với S1S2 tại S2.
 
Để hiperbol cực đại có giao điểm với đoạn S2M thì  [tex]k \geq 2[/tex] , trong đó k = 2 cho giao điểm ở xa S2 nhất
. Lúc này ta có :  [tex]d_{1}^{2} - d_{2}^{2} = AB^{2} = 64[/tex]

[tex]d_{1} - d_{2} = ( 2 - 1/4 )2 = 3,5[/tex]

[tex]\Rightarrow d_{1} + d_{2} = \frac{64}{4,5} = \frac{128}{7}[/tex]

[tex]d_{2} \approx 7,39 cm[/tex]

Nói thêm cho em về công thức được sử dụng là công thức nào :

Pha của sóng tại P do nguồn S1 truyền đến : [tex]\omega t - \frac{\pi }{4}- \frac{2\pi d_{1}}{ \lambda}[/tex]

Pha của sóng tại P do nguồn S2 truyền đến : [tex]\omega t + \frac{\pi }{4}- \frac{2\pi d_{2}}{ \lambda}[/tex]

Độ lệch pha của hai sóng : [tex] \frac{\pi }{2} + 2\pi\frac{ d_{1} - d_{2}}{ \lambda}[/tex]

Nếu điểm P dao động với biên độ cực đại ta phải có : [tex] \frac{\pi }{2} + 2\pi\frac{ d_{1} - d_{2}}{ \lambda} = 2k \pi[/tex]

Vậy [tex]d_{1} - d_{2} = \lambda (k - 1/4)[/tex]

Theo em k phải băng 3 chứ thầy vì nếu k=2 thi d2=7,39>6 nên điểm đó nằm ngoài đoạn SM ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 02:02:48 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
k=3 thầy ơi, và em cũng giải dc rồi, cảm ơn thầy với super nhiều, bài này đáp án là 3,068 cm