Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 12:15:46 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14585Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 12:15:46 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn cảm có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{\pi}H[/tex], tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-3}}{\4\pi }F[/tex]. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức [tex]u=120\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex][tex]V[/tex]. Điện trở thuần R có giá trị thay đổi được. Thay đổi R để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mach đạt cực đại. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Cường độ hiệu dung trong mạch [tex]I_{max}=2A[/tex]
B. Công suất mạch là [tex]P=240W[/tex]
C. Điện trở [tex]R=0[/tex]
D. Công suất mạch là [tex]P=0[/tex]
Mong mọi người giúp đỡ. Và nhớ giúp mình giải thích câu sai nha. Sữa lại được thì càng tốt  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: EL_DHVD trong 12:26:20 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Câu B bạn , I ( max ) <=> ZL = ZC ở đây ZL= 100 , ZC = 40 => R=0 => P=0


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:08:19 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn cảm có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{\pi}H[/tex], tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-3}}{\4\pi }F[/tex]. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức [tex]u=120\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex][tex]V[/tex]. Điện trở thuần R có giá trị thay đổi được. Thay đổi R để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mach đạt cực đại. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Cường độ hiệu dung trong mạch [tex]I_{max}=2A[/tex]
B. Công suất mạch là [tex]P=240W[/tex]
C. Điện trở [tex]R=0[/tex]
D. Công suất mạch là [tex]P=0[/tex]
Mong mọi người giúp đỡ. Và nhớ giúp mình giải thích câu sai nha. Sữa lại được thì càng tốt  [-O<
Nếu C sai kéo theo P cũng sai ==> như vậy không phù hợp với đề bài ==> C đúng ==> D đúng ==> B sai.
(câu trắc nghiệm này chưa đạt)