Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truongpaddy trong 11:36:38 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14584Tiêu đề: Giao thoa qua khe Young
Gửi bởi: truongpaddy trong 11:36:38 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Giúp em về một bài toán giao thoa qua khe Young với ạ .

Trong thí nghiệm giao thoa qua khe Young , khoảng cách giữa 2 khe là a , khoảng cách từ 2 khe tới màn quan sát là D= 1,2m . Đặt trong khoảng cách giữa 2 khe và màn quan sát một thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính  mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe . Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính , người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét cả hai khe trên màn , đồng thời hai ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm . Bỏ thấu kính đi, chiếu 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân i=0,72mm . Bước sóng của ánh sáng là bao nhiêu ?
A.0.48mm   B.0,62m      C.410nm    D 480nm

Thank thầy cô ạ ,


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa qua khe Young
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:48:32 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Giúp em về một bài toán giao thoa qua khe Young với ạ .

Trong thí nghiệm giao thoa qua khe Young , khoảng cách giữa 2 khe là a , khoảng cách từ 2 khe tới màn quan sát là D= 1,2m . Đặt trong khoảng cách giữa 2 khe và màn quan sát một thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính  mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe . Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính , người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét cả hai khe trên màn , đồng thời hai ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm . Bỏ thấu kính đi, chiếu 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân i=0,72mm . Bước sóng của ánh sáng là bao nhiêu ?
A.0.48mm   B.0,62m      C.410nm    D 480nm

Thank thầy cô ạ ,
d,d'=D-d là khoảng cách từ thấu kính đến 2 khe và màn lúc đầu (ảnh lớn)
d1,d1' là khoảng cách từ thấu kính đến 2 khe và màn lúc sau (ảnh nhó)

Dùng T/C thuận nghịch AS ==> (d1'=d,d1=d'=(D-d))
==> [tex]1,6/0,4=(A1B1/a):(A2B2/a)=(\frac{D-d}{d})^2 [/tex]
==> [tex]2d = D-d ==> d=D/3=0,4m ==> d' = 0,8m[/tex]
==> 1,6/a = 2 ==>a=0,8mm
Tới đây em làm tiếp nhé, chúc em thành công


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa qua khe Young
Gửi bởi: truongpaddy trong 09:56:02 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Em cảm ơn thầy nhiều ạ