Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: AmiAiko trong 11:14:44 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14583Tiêu đề: Một bài toán về Dòng Điện Xoay Chiều cần giải đáp!
Gửi bởi: AmiAiko trong 11:14:44 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Cho mạch điện RLC nối tiếp, có điện trở [tex]90\Omega[/tex]
Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp [tex]u=100\sqrt{2}cos(100\pi t)V[/tex]. Thay đổi L ta thấy khi cảm kháng của cuộn dây bằng [tex]Z_{L}[/tex] thì hiệu điện thế giữa hai đầu RL đạt giá trị cực đại bằng 200V. Tính giá trị của [tex]Z_{L}[/tex]?
A.[tex]90\Omega [/tex]
B.[tex]120\Omega [/tex]
C.[tex]150\Omega [/tex]
D.[tex]180\Omega [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về Dòng Điện Xoay Chiều cần giải đáp!
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:59:10 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
[tex]U_{RLmax}= \frac{U . Z_{C}}{R }[/tex]

thế số bấm máy tính đáp án 180 ôm
Đề cho dư omega rồi


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về Dòng Điện Xoay Chiều cần giải đáp!
Gửi bởi: AmiAiko trong 12:11:36 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Mình cảm ơn!
Nhưng... bạn chứng minh cái công thức đó cho mình được ko? :|


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về Dòng Điện Xoay Chiều cần giải đáp!
Gửi bởi: EL_DHVD trong 12:18:03 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
http://thuvienvatly.com/download/19484
Down file này về đọc xem có không bạn , mình xin thầy An gửi lâu rồi h chẳng biết nó ở file nào nằm đâu nữa


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về Dòng Điện Xoay Chiều cần giải đáp!
Gửi bởi: AmiAiko trong 12:26:22 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
Yeah! Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều nha :)