Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sp3cial.one.95 trong 10:21:05 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14580Tiêu đề: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: sp3cial.one.95 trong 10:21:05 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
một con lắc lò xo ddđh trên mặt phẳng ngang.từ vtcb người ta kéo vật ra 8cm rồi thả nhẹ.khi vật cách vtcb 4cm người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo.tính biên độ dao động mới của vật


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:24:29 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2013
một con lắc lò xo ddđh trên mặt phẳng ngang.từ vtcb người ta kéo vật ra 8cm rồi thả nhẹ.khi vật cách vtcb 4cm người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo.tính biên độ dao động mới của vật
Ý tưởng và hướng : Tính cơ năng ban đầu, tính cơ năng mà đoạn lò xo bị giữ lại ("Thế năng") hiệu 2 cơ năng này chính là cơ năng của lò xo dao động lúc sau.
HDan
Khi x=4cm mà giữ chính giữ lò xo ==> mỗi 1/2 lò xo có chiều dài tự nhiên Lo/2 và đang giãn hay nén 1 đoạn x1=x2=A/4(cm)==> độ cứng của chúng tăng 2 lần k1=k2=2k
+ Cơ Năng lúc đầu : [tex]W=1/2kA^2[/tex]
+ Cơ Năng phần lò xo bị giữ: [tex]W_1=1/2k_1.x_1^2 = 1/2.k.A^2/8[/tex]
+Cơ Năng phần lò xo dao độn: [tex]W_2=1/2k_1.A_2^2 = W-W_1 ==> kA_2^2 = 1/2.(7.kA^2/8) ==> A_2=\frac{\sqrt{7}}{4}A[/tex]