Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phamngochieuqt trong 09:50:18 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14579Tiêu đề: Dao động tắt dần của con lắc đơn.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 09:50:18 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Cho một con lắc đơn dao động trong môi trường không khí . Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1rad rồi thả nhẹ. biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0,001 lần trọng lượng của vật . Coi biên độ giảm đều trong từng chu kỳ. Số lần con lắc đi qua vị trí cân bằng từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là
A.25 B.50 C.100 D.200


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần của con lắc đơn.
Gửi bởi: cuongthich trong 10:06:13 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Cho một con lắc đơn dao động trong môi trường không khí . Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1rad rồi thả nhẹ. biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0,001 lần trọng lượng của vật . Coi biên độ giảm đều trong từng chu kỳ. Số lần con lắc đi qua vị trí cân bằng từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là
A.25 B.50 C.100 D.200

HD: độ giảm biên độ trong một chu kì [tex]\Delta \alpha =\frac{4F_{c}}{mg}[/tex]
số dao động vật thực hiện được [tex]N=\frac{\alpha _{0}}{\Delta \alpha }=\frac{\alpha _{0}mg}{4Fc}[/tex]
vì [tex]Fc=0,001P\rightarrow N=25[/tex]
vậy số lần qua VTCB là 25.2=50 lần