Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hainam23 trong 12:40:03 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14569Tiêu đề: Bài khó Tán Sắc ánh sáng của Lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: hainam23 trong 12:40:03 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
THẦY CÔ giúp em bài này với

1. khi chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên của lăng kính có góc chiết quang 60 độ, chiết suất 1,5 với góc tới i1, thì thấy góc khúc xạ ở mặt một với góc tới mặt bên thứ 2 bằng nhau. Góc lệch D giữa tia tới và tia khúc xạ qua lăng kính là:
a.48,59 độ               b.97,18 độ                  c.37,18 độ                    d.30 độ

2. Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 có chiết suất với ánh sáng trắng biến thiên từ Căn 2  đến Căn 3 . Chiếu vào mặt bên AB của lăng kính một chùm sáng trắng hẹp sao cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu. Phải quay lăng kính quanh cạnh A theo chiều nào? Một góc nhỏ nhất bao nhiêu thì tia tím có góc lệch cực tiểu?      Đáp án - Quay 15 theo chiều kiem đồng hồ


Tiêu đề: Trả lời: Bài khó Tán Sắc ánh sáng của Lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:31:19 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
THẦY CÔ giúp em bài này với
1. khi chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên của lăng kính có góc chiết quang 60 độ, chiết suất 1,5 với góc tới i1, thì thấy góc khúc xạ ở mặt một với góc tới mặt bên thứ 2 bằng nhau. Góc lệch D giữa tia tới và tia khúc xạ qua lăng kính là:
a.48,59 độ               b.97,18 độ                  c.37,18 độ                    d.30 độ
HD:
Từ đk bài suy ra r1 = r2 = 30 độ. Lúc này Dmin nên suy ra sin(i) = 1,5sin30 => i = 58,59 => Dmin = 2i - A = 37,18


Tiêu đề: Trả lời: Bài khó Tán Sắc ánh sáng của Lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:36:19 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
2. Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 có chiết suất với ánh sáng trắng biến thiên từ Căn 2  đến Căn 3 . Chiếu vào mặt bên AB của lăng kính một chùm sáng trắng hẹp sao cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu. Phải quay lăng kính quanh cạnh A theo chiều nào? Một góc nhỏ nhất bao nhiêu thì tia tím có góc lệch cực tiểu?      Đáp án - Quay 15 theo chiều kiem đồng hồ
HD:
+ Nhận xét tia tím cho chiết suất lớn nhất, tia đỏ cho chiết suất nhỏ nhất  => [tex]n_{t}=\sqrt{3}[/tex] và [tex]n_{d}=\sqrt{2}[/tex]
+ Lúc đầu tia đỏ cho góc cực tiểu nên: [tex]sini_{1}=n_{d}sin\frac{A}{2}\Rightarrow i_{1}=45^{0}[/tex]
+ Lúc sau tím cho cực tiểu: [tex]sini_{2}=\sqrt{3}sin\frac{A}{2}\Rightarrow i_{2}=60^{0}[/tex]
+ Vậy phải quay lăng kính 1 góc nhỏ nhất 15 độ theo chiều kim đồng hồ để góc tới bây giờ là 60 độ


Tiêu đề: Trả lời: Bài khó Tán Sắc ánh sáng của Lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:37:51 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Lần sau em nên mô tả tiêu đề ngắn gọn thôi, thế này dài quá


Tiêu đề: Trả lời: Bài khó Tán Sắc ánh sáng của Lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: hainam23 trong 02:06:19 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Lần sau em nên mô tả tiêu đề ngắn gọn thôi, thế này dài quá
Thầy ơi em k hiểu bài 1 cái chỗ r1 = r2 . em chỉ biết khi tia tới và tia ló đối xứng qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A  thì có i1 = i2 và r1 = r2 . thầy giải thích chỗ này giúp em vs


Tiêu đề: Trả lời: Bài khó Tán Sắc ánh sáng của Lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: hainam23 trong 02:11:58 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Lần sau em nên mô tả tiêu đề ngắn gọn thôi, thế này dài quá
à được rồi thầy ơi em nhầm . cảm ơn thầy nhé